BOGNA LEWTAK-BACZYŃSKA
WELLTRADE JANUSZ BACZYŃSKI

Sprzedaż wysyłkowa albumów CD z utworami z repertuaru Edith Piaf, z wielką poezją polską, z rep. patriotycznym i in.
Sprzedaż autorskich publikacji, poezji, książek i prac artystycznych - obrazów, szkiców i grafik.

GALERIA AUTORSKA I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ"100-lecie niepodległości Polski - Losy Żolnierzy"

01.06.2018 - 26.08.2018
WYSTAWA MALARSTWA, GRAFIKI, RYSUNKU, RZEŹBY
artystów GALERII AUTORSKIEJ I TEATRU WELL ART
BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ i grupy ROTA
Muzeum Armii Krajowej im.gen.Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie
przy ul.Wita Stwosza 12

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wyjątkową wystawę:

MALARSTWA, GRAFIKI, RYSUNKU, RZEŹBY artystów GALERII AUTORSKIEJ I TEATRU WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ i grupy ROTA

"100-lecie niepodległości Polski - Losy Żolnierzy" eksponowaną od 01.06.2018 - 26.08.2018

w Muzeum Armii Krajowej im.gen.Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie przy ul.Wita Stwosza 12OPIS WYSTAWY.

Wystawa prezentuje 72 prace, w tym 60 prac oryginalnych, które prezentowane są w bardzo przestrzennej sali tj. na ogromnym, klimatyzowanym, z przeszklonym dachem, dziedzińcu Muzeum Armii Krajowej - 60 oryginałów prac i na jego 1-szym piętrze - panele graficzne.

Przedstawiamy: plakat wystawy oraz plakat z nazwiskami artystów plastyków i zaproszenie - materiały przygotowane i drukowane przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Wystawa jest zorganizowana i sponsorowana przez GALERIĘ AUTORSKĄ I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃKIEJ (transport, druk katalogów, przygotowanie redakcyjne wystawy, większość materiałów malarskich i wystawienniczych, kuratorzy wystawy, etc. Spędziliśmy prawie tydzień na własny koszt w Krakowie aby wystawę wyeksponować)

Serdecznie dziękujemy Muzeum Armii Krajowej w Krakowie - Dyrekcji i Pracownikom:
Panu Dyrektorowi Prof.Dr hab. Markowi Lasocie
Pani Dyrektor Joannie Mrowiec
Pani Izabelli Cisek
Pani Agnieszce Zarębie-Kotarbie
Panu Radosławowi
Panu Mieczysławowi
i wszystkim innym, których nie znamy z nazwiska i imienia

za użyczenie swych sal, za zainteresowanie, wyeksponowanie naszych prac i pomoc w organizacji eksozycji, za poczęstunek wernisażowy, za zaproszenia i plakaty, za wspaniały wernisaż ze świetnym nagłośnieniem koncertu.
Dziękujemy także - akustykowi Panu Łukaszowi (podobno spoza Muzeum - udział w nagłośnieniu koncertu).

__________

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie okazało się jedynym ośrodkiem muzealnym na terenie kraju zainteresowanym promowaniem polskiej historii i martyrologii polskiej związanej z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz promowaniem sztuki polskiej i polskich artystów przy tej okazji.

Muzeum Armii Krajowej im.gen.Emila Fieldorfa "Nila" było jedynym muzeum w Polsce z czterech/pięciu ważnych polskich muzeów/galerii, do których żeśmy się zwrócili w Warszawie i w Krakowie z ofertą zrealizowania poważnej wystawy artystyczno-historycznej sztuk pięknych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

__________

Dziękujemy Patronce wystawy - Pani Barbarze Kubielas z Fundacji Victorii Jankowskiej za przyjazd na wernisaż wraz z delegacją profesorów i asystentów z Polskiej Akademii Nauk.

Dziękujemy za wsparcie i przybycie na wernisaż ułanowi Włodzimierzowi Wowa Brodeckiemu i Wspaniałym Kombatantom, dziękujemy Przyjaciołom z Bochni przybyłym wraz z Panią Krystyną Dziurdzią i Jej samej, dziękujemy za przybycie polskiemu reżyserowi z USA - Eugeniuszowi Starky'emu oraz artystom Larysie Jaromskiej i Ewie Budzyńskiej uczestniczącym w wystawie, a także cudzoziemcom, którzy nie znając naszej mowy i zwyczajów zachwycali się naszymi pracami, obrazami, naszymi śpiewami i kompozycjami muzycznymi, naszymi wykonaniami i dziękujemy wszystkim innym obecnym na wernisazu i potem za życzliwość odbioru wystawy i wzruszenia koncertowe - bo płakaliśmy wraz z publicznością.

Artyści grupy ROTA, GALERII AUTORSKIEJ I TEATRU WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ oraz zaproszeni - biorący udział w wystawie „100-lecie niepodległości Polski – Losy Żołnierzy”:
Jadwiga Maria Jarosiewicz
Larysa Jaromska
Hanna Korecka
Berenika Korecka-Sowińska
Bogna Lewtak-Baczyńska
Ewa Budzyńska
Jerzy Teper
oraz
ze zbiorów Bogny Lewtak-Baczyńskiej i Janusza Baczyńskiego:
Tadeusz Korpal (na panelu)
kpt. Wiesław Żarski (na panelu)
Krzysztof Grodzicki
Artyści uczestniczący w wystawie są laureatami licznych nagród w kraju i za granicą.
Patroni honorowi wystawy:
Patronat Honorowy Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Patronat Honorowy Zarządu Sekcji Reżyserów Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP oraz
Patronat Honorowy Fundacji Victorii Jankowskiej.

Informacja o wystawie znajduje się również na stronie internetowej Muzeum pod hasłem "Co gdzie kiedy".

Należy jeszcze raz na koniec podkreslić, że dniu 01.06.2018 o godz.18.00 w Muzeum Armii Krajowej im.gen.Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie przy ul.Wita Stwosza 12 miał miejsce wspaniały wernisaż wyjątkowej wystawy MALARSTWA, GRAFIKI, RYSUNKU, RZEŹBY p.t. "100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI - LOSY ŻOŁNIERZY" - artystów GALERII AUTORSKIEJ I TEATRU WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ i grupy ROTA uwieńczony bardzo przejmującym i podniosłym koncertem GALERII AUTORSKIEJ I TEATRU WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ - wykonanym przez pianistkę, kompozytorkę, teoretyka sztuki - Dagny Baczyńską-Kissas, która prezentowała utwory F.Chopina i swój utwór kompozytorski p.t. "Husaria", przez występy solowe Bogny Lewtak-Baczyńskiej i Janusza Baczyńskiego do akompaniamentu Beaty Górskiej-Słociak, prezentującymi zapomniane, wyjątkowe oraz znane pieśni Legionów oraz utwory do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej z poezją K.K.Baczyńskiego i G.Apollinaire'a a także utwory z tzw."wyższej półki" Z.Koniecznego, L.Dlugosza, z rep.E.Piaf. Publiczność nie chciała się z nami rozstawać.

Wystawę otwierał Pan Dyrektor Muzeum Prof.Dr hab. Marek Lasota. Artyści przekazali na ręce Pana Dyrektora Nagrodę dla Muzeum - statuetkę z orłem i pamiątkowymi napisami - z okazji 100-lecia niepodległości Polski - z podziekowaniem za promocję sztuki polskiej i dbałość o polską historię.

Kurator wystawy - Bogna Lewtak-Baczyńska
Asystent kuratora - Janusz Baczyński

Spis prac artystycznych na wystawę „100-lecie niepodległości Polski – Losy Żołnierzy” do Muzeum AK im.gen.Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie – 60 (sześćdziesiąt) prac – oryginały i 13 (trzynaście) kopii na panelach – razem 73 (siedemdziesiąt trzy) prace.

Obrazy, rysunki, grafika Bogny Lewtak-Baczyńskiej 38 (trzydzieści osiem) – prac - oryginały:

 1. Ranny Janusz Szuch w ostatnim przejściu z upadającej Starówki kanałem na Długiej – Powstanie Warszawskie 1944 – Bogna Lewtak-Baczyńska, 130 x 114, olej, (2003-2007);
 2. Upadek Starówki (Hekatomba Starówki) – Powstanie Warszawskie 1944 - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 150, olej, (2003-2007);
 3. Leopold Okulicki w okopach pod Kostiuchnówką k.Polskiej Góry - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 150, olej, (2018);
 4. Gen.Leopold Okulicki – Proces 16-tu w Moskwie – Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 150, olej, (2018);
 5. Pamięci więźniów niemieckich obozów zagłady KL Auschwitz i KL Mauthausen - Janiny Lewtak-Gembal (członk.Ruchu Oporu rtm.W.Pileckiego), Eugeniusza Gembala,Henryka Lewtaka, Aleksandra Szucha, Henryka Oblickiego i in. - Bogna Lewtak-Baczyńska, 150 x 150, olej, (2018);
 6. Przejście przełęczy Pantyr-pass (I) – Bogna Lewtak-Baczyńska, 140 x 180, olej, (2017/2018);
 7. Szarża ułana kawalera Virtuti Militari Aleksandra Szucha pod Bronikami, 05.10.1920 - Bogna Lewtak-Baczyńska, 130 x 180, olej, (2017/2018);
 8. Katyń – pamięci rtm Żelisławskiego, ppłk Karola Baczyńskiego, kpt Zdzisława Baczyńskiego, mjr Antoniego Kilańskiego i in. - Bogna Lewtak-Baczyńska, 60 x 73, olej, (2018);
 9. Monte Cassino – pamięci ułana Edwarda Tkaczyńskiego, Marii Baczyńskiej – pianistki dowożącej amunicję pod Monte Cassino i in. - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 81, olej, (2018);
 10. Pamięci Generała Brygady Mariusza Zaruskiego – twórcy Ochotniczego Pogotowia Tatrzańskiego i żeglarstwa polskiego, artysty malarza, zmarłego na zesłaniu w ZSRR w 1943 r., w oparciu o jego szkice i zapis p.t.”Historia jednej nocy” - Bogna Lewtak-Baczyńska, 120 x 120,techn.miesz., (2018);
 11. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej, Prezes Bractwa Kurkowego ppłk Karol Baczyński ćwiczy z ochotnikami do Legionów - Bogna Lewtak-Baczyńska, 70 x 100, olej, (2018);
 12. 1944 - groby Powstania Warszawskiego – Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 140, olej,(2007);
 13. Rtm Witold Pilecki – ostatnie chwile - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 140, olej, (2007/2008);
 14. KL Auschwitz - Bogna Lewtak-Baczyńska, 40 x 50, olej, (2018);
 15. Kapitulacja Żoliborza – Powstanie Warszawskie 1944 - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 150, olej, (2003-2007);
 16. Warszawa spowita dymami – Powstanie Warszawskie - Bogna Lewtak-Baczyńska, 140 x 161, olej, (2006-2007);
 17. Teresa Lubomira Lewtak-Stattler z d.Szuch – 14-letnia uczestniczka zamachu z ramienia KEDYWU na hitlerowskiego kata Warszawy Brauna, łączniczka Powstania Warszawskiego samotna w tłumie ludzi, posłów i dygnitarzy - Bogna Lewtak-Baczyńska, 124 x 163, , olej(1981);
 18. Port Gdynia - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 70, olej, (2018);
 19. Płonąca Warszawa – widok z Pragi - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 120, olej, (2005-2007);
 20. Monte Cassino i kapral Wojtek (miś syryjski z Armii Andersa) - Bogna Lewtak-Baczyńska, 81 x 100, olej, (2018);
 21. Pamięci więźniów sowieckich gułagów – Workuty, Kołymy i in. - pamięci ułana Edwarda Tkaczyńskiego, Natalii Zarzyckiej i jej brata, Władysławy, Marii i Zofii Baczyńskich - Bogna Lewtak-Baczyńska, 80 x 100, olej, (2018);
 22. Pomoc niesiona Żydom przez rodzinę Aleksandra, Irenę i dzieci Mirkę i Janusza Szuchów dokumenty, żywność, ukrywanie... - Bogna Lewtak-Baczyńska, 81 x 100, olej, (2018);
 23. Pociągi pancerne – Groźny i Śmiały - Bogna Lewtak-Baczyńska, 80 x 100, olej, (2018);
 24. Pociąg pancerny Śmiały - Bogna Lewtak-Baczyńska, 70 x 80, olej, (2018);
 25. Przejście przełęczy Pantyr-pass (II) - Bogna Lewtak-Baczyńska, 60 x 100, olej, (2017/2018);
 26. Mord ukraiński na ks.Szczepankiewiczu (żywcem wyrwano mu serce), w Wigilię 24.12.1944 w Ihrowicy na Podolu - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 100, olej, (2010-2013);
 27. Wołyń – zgliszcza i prochy pomordowanych Polaków przez Ukraińców z OUN-UPA - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 100, olej, (2010-2013);
 28. Gen.Emil Fieldorf „Nil” - karta wybitnego żołnierza polskiego - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 150, olej, (2018);
 29. Łuny nad Warszawą – płonące miasto 1944 – Bogna Lewtak-Baczyńska, 120 x 120, olej, (2005-2007);
 30. Niemieckie polowanie na polski zrzut nad kościołem Św.Aleksandra w Warszawie - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 130, olej, (2005-2007);
 31. Pamięci mjr pilota St.Zygmunta Żarskiego, kawalera Virtuti Militari, żołnierza pociągu pancernego „Groźny”, pilota zwiadów wojskowych, który zginął nad Anglią szkoląc pilotów do bitwy o Anglię (grób na Cmentarzu Wojennym w Morpeth) - Bogna Lewtak-Baczyńska, 120 x 120, techn.miesz., (2018);
 32. Transport dzieci Zamojszczyzny zagazowanych w Tunelach Bema (KL Warschau) wg relacji sanitariuszki AK Aliny Okońskiej-Riedel „Leny” - Bogna Lewtak-Baczyńska, 120 x 120, olej, (2018);
 33. Naczelnik Józef Piłsudski z szefem swej ochrony Mieczysławem Żarskim zimą w saniach (wg zdjęcia ze zbiorów rodziny M.Żarskiego) – Bogna Lewtak-Baczyńska, 140 x 180, olej, (2018);
 34. Utopieni w studni Polacy przez nacjonalistów ukraińskich – Lubelszczyzna - Bogna Lewtak-Baczyńska, 140 x 180, olej, (2009-2011);
 35. Ułan Aleksander Szuch, kawaler Virtuti Militari na wsi wołyńskiej - Bogna Lewtak-Baczyńska, 140 x 160, olej i techn.miesz., (2018);
 36. Walczący Tytani 1944 – Powstanie Warszawskie – (Nagroda Główna w Grand Concours International 2018 we Francji) - Bogna Lewtak-Baczyńska, 140 x 200, olej, (2005/2007);
 37. Rzeź na ludności polskiej dokonana przez ukraińskich nacjonalistów w Wigilię 24.12.1944 w Ihrowicy na Podolu wg wspomnień Jana Białowąsa - Bogna Lewtak-Baczyńska, 160 x 200, olej i techn.miesz., (2009/2011);
 38. Mordy hitlerowskie na Polakach w Warszawie – Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 70, rysunek/grafika/papier, (2009-2011);

 39. Larysy Jaromskiej (7 - siedem):
 40. Twarze niepodległości – Józef Piłsudski - Larysa Jaromska, 100 x 120;
 41. Twarze niepodległości – Ignacy Paderewski - Larysa Jaromska, 100 x 120;
 42. Twarze niepodległości – Roman Dmowski - Larysa Jaromska, 100 x 120;
 43. De Bellistiustis – Woodrow Wilson - Larysa Jaromska, 100 x 120;
 44. De Bellistiustis – Stanisław ze Skalbmierza - Larysa Jaromska, 100 x 120;
 45. Pole bitwy - Larysa Jaromska, 120 x 180;
 46. Pole bitwy błogosławione - Larysa Jaromska, 120 x 180;

 47. Obrazy Jadwigi Marii Jarosiewicz (3 - trzy):
 48. Strażnik pamięci – Jadwiga Maria Jarosiewicz, 92 x 73, olej;
 49. Na nieludzkiej ziemi - Jadwiga Maria Jarosiewicz, 92 x 73, olej;
 50. Las katyński - Jadwiga Maria Jarosiewicz, 92 x 73, olej;

 51. Grafiki Hanny Koreckiej (7 - siedem):
 52. Łączka – Hanna Korecka;
 53. Tryptyk - Hanna Korecka;
 54. … - Hanna Korecka
 55. … - Hanna Korecka
 56. … - Hanna Korecka
 57. … - Hanna Korecka
 58. … - Hanna Korecka

 59. Grafiki Bereniki Sowińskiej-Koreckiej:
 60. … - Berenika Korecka-Sowińska;
 61. … - Berenika Korecka-Sowińska;

 62. Rysunek Ewy Budzyńskiej:
 63. Kurier Walas i Pitorak – przejście przez góry – Ewa Budzyńska, 50 x 70, papier;

 64. Rzeźba Jerzego Tepera:
 65. Szare Szeregi – Jerzy Teper;

 66. Ze zbiorów Bogny i Janusza Baczyńskich:
 67. Chrystus niosący krzyż – Krzysztof Grodzicki, drewno;
 68. Modlitwa na Kresach - kpt Zdzisław Żarski (legionista, „dwójkarz”, jeden z adiutantów J.Piłsudskiego (zamordowany 02.09.1939) – kopia obrazu na panelu, 113 x 83, pcv;
 69. „Wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył...” (scena z „Pana Tadeusza” A.Mickiewicza – Jankiel grający „Poloneza Trzeciego Maja”) - Tadeusz Korpal (legionista, malarz, reżyser, nauczyciel, autor (zm.1977)) – kopia obrazu na panelu, 113 x 83, pcv;

 70. Panele graficzne Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
 71. Rzeź ukraińska w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 70, grafika, pcv;
 72. Żołnierz Wyklęty – Janusz Szuch – szef ochrony gen.L.Okulickiego w II konspiracji - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 70, plakat, pcv;
 73. Żołnierz Wyklęty – Aleksander Szuch – współpracownik WiN, więzień stalinowski - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 70, plakat, pcv;
 74. Naczelnik J.Piłsudski, W. Żarski, Hoower, nota o patriotach - Bogna Lewtak-Baczyńska, 113 x 83, plakat, pcv;
 75. Teresa Lubomira Lewtak-Stattler z d. Szuch – Żołnierz bat.”Parasol” i bat.”Żubr” - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 70, plakat biograficzny, pcv;
 76. KL Warschau – zagazowanie dzieci z Zamojszczyzny - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 70, grafika, pcv;
 77. Los więźniów polskich w KL Auschwitz - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 70, grafika, pcv;
 78. Mord na Polakach OUN-UPA na Wołyniu – I - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 70, grafika, pcv;
 79. Mord na Polakach OUN-UPA na Wołyniu – II - Bogna Lewtak-Baczyńska, 100 x 70, grafika, pcv;
 80. „Wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył...” - Tadeusz Korpal – kopia na panelu, 100 x 70, pcv;
 81. oraz
  Panele graficzne - Hanna Korecka:
 82. Paderewski – panel graficzny – Hanna Korecka

Niektóre reprodukcje prac

Zdjęcia z głównej części wystawy w Muzeum Armii Krajowej im.gen.Emila Fieldorfa "Nila" p.t. "100-lecie niepodległości Polski - Losy Żołnierzy" - z dziedzińca Muzeum - 60 prac (13 grafik wyeksponowaliśmy na 1-szym piętrze Muzeum AK), zdjęcia z dziedzińca:

Kilka reprodukcji z dalszego ciągu wystawy w Muzeum AK w Krakowie - na 1-szym piętrze:

Zdjęcia z dalszego ciągu ekspozycji na 1-szym piętrze Muzeum: