BOGNA LEWTAK-BACZYŃSKA
WELLTRADE JANUSZ BACZYŃSKI

Sprzedaż wysyłkowa albumów CD z utworami z repertuaru Edith Piaf, z wielką poezją polską, z rep. patriotycznym i in.
Sprzedaż autorskich publikacji, poezji, książek i prac artystycznych - obrazów, szkiców i grafik.

GALERIA AUTORSKA I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJZapraszamy na wystawę p.t.

KONZENTRATIONSLAGER WARSCHAU

09.10.1942 – 28.07.1944

OBÓZ ZAGŁADY DLA POLAKÓW NA TERENIE WARSZAWY

W hołdzie zamordowanym w KL Warschau 200.000 Polaków

"WARSCHAU MOSS STERBEN !"

(„Warszawa musi umrzeć !”)

od 03.10.2016 r.

WYSTAWA MALARSTWA, RYSUNKU I GRAFIKI NA PANELACH

zorganizowana za prywatne środki wystawiających artystów.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w/w wystawa malarstwa, rysunku i grafiki jest zapewne jedyną i pierwszą w Polsce wystawą z dziedziny sztuk pięknych poświęconą niemieckiemu obozowi zagłady dla Polaków na terenie Warszawy : KL WARSCHAU, założonemu przez niemieckiego okupanta w celu unicestwiana naszego narodu oraz realizacji hitlerowskich projektów urbanizacyjnych F.Pabsta wobec stolicy Polski - Warszawy. Warszawa jako zarzewie polskiego patriotyzmu miała być zmniejszona poprzez eksterminację ludności i wyburzenie - z prawie półtoramilionowego miasta do jedynie 130.000 mieszkańców i to tylko niemieckich i do jedynie 7 km2 zabudowy i być niemieckim węzłem kolejowym wschód-zachód. W obozie zostało zagazowanych, rozstrzelanych, spalonych ok.200.000 Polaków. Do działań obozu należały również egzekucje na terenie miasta i okolic, mordy więźniów polskich na Pawiaku i na Szucha. Obóz KL Warschau mial 5 łagrów na terenie Warszawy z krematoriami do palenia zwłok i umierających, a także m.in. komory gazowe w Tunelu Bema. Obóz zaczął działać pełną parą po wywiezieniu i wymordowaniu Żydów z warszawskiego Getta. Działalność obozu zagłady dla Polaków na terenie Warszawy przerwał dopiero wybuch Powstania Warszawskiego. W 1943 r. 14-letnia wówczas Teresa Lewtak-Stattler z d. Szuch (mama Bogny Lewtak-Baczyńskiej) brała udział jako KEDYW z ramienia AGAT-PEGAZ-Parasol w zamachu na hitlerowskiego kata Warszawy E.Brauna. Zamach się udał, strat polskich nie było. W zamachu oprócz Brauna zginął również hitlerowski architekt F.Pabst planujący eksterminację Warszawy do węzła kolejowego, jego w/w planami zachwycał się jeszcze przed wybuchem wojny Adolf Hitler.

Prace nad udokumentowaniem zbrodni na Polakach w Konzentrationslager Warschau w Warszawie w ramach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Przeciwko Narodowi Polskiemu prowadziła ogromnie oddana tej sprawie śp. Pani Sędzia Maria Trzcińska. Mimo poparcia ze strony śp. Ojca Świętego Jana Pawła II, śp. ks. Zdzisława Peszkowskiego, Sejmu RP, śp. Prezesa IPN - Janusza Kurtyki - dla nagłośnienia martyrologii Polaków w obozie KL Warschau i dla wybudowania pomnika na miejscu jednego z łagrów KL Warschau - sprawa tej traumatycznej wiedzy o KL Warschau, mimo ogromnej i coraz bardziej roztrwanianej dokumentacji w/w obozu zagłady i jego śmiercionośnych instalacji na terenie Warszawy - jest otoczona zmową milczenia. Żyjemy w czasach kiedy usiłuje się wyprzeć z naszej świadomości narodowej naszą polską martyrologię i holocaust dokonany na Polakach w czasie II wojny światowej przez Niemców, Rosjan, Ukraińców i inne mniejszości, często posiadające nasze obywatelstwo. Kontakt z Panią Sędzią Marią Trzcińską był w ostatnich latach, przed jej niewyjaśnioną do końca śmiercią - zablokowany. Znane ośrodki i instytucje w Polsce twierdziły, że nie posiadają do niej żadnych danych adresowych, mailowych itp. Nasza Galeria-Teatr odnalazła kontakt do Pani Marii Trzcińskiej dopiero poprzez Kanadę i Australię aby przekazać jej pracę malarską Bogny Lewtak-Baczyńskiej na temat KL Warschau oraz jej zdjęcia. Bogna Lewtak-Baczyńska i jej rodzina byli obecni w 2004 r. w trakcie uroczystego obiadu bat."Parasol" z okazji 60-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy relacji sanitariuszki z bat."Parasol" Aliny Riedel-Okońskiej ps. "Lena", która była świadkiem zagazowania transportu dzieci z Zamojszczyny w Tunelu Bema w 1943 r.. Swoje oświadczenia odnośnie w/w relacji Aliny Riedel-Okońskiej, spisane notarialnie, wszyscy członkowie rodziny Bogny Lewtak-Baczyńskiej obecni przy relacji "Leny" przekazali Pani Sędzi Marii Trzcińskiej i do IPN. Polecamy Państwu nasze poświęcone historii i kulturze polskiej wystawy.