BOGNA LEWTAK-BACZYŃSKA
WELLTRADE JANUSZ BACZYŃSKI

Sprzedaż wysyłkowa albumów CD z utworami z repertuaru Edith Piaf, z wielką poezją polską, z rep. patriotycznym i in.
Sprzedaż autorskich publikacji, poezji, książek i prac artystycznych - obrazów, szkiców i grafik.

GALERIA AUTORSKA I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ„Katastrofa Smoleńska 10.04.2010”

– unikalna wystawa malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby na panelach – zorganizowana za prywatne środki wystawiających artystów – eksponowana od dnia 10.04.2016 r. na ogrodzeniu Galerii Autorskiej i Teatru Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej przy ul. Śmiałej 28


Obecnie proponowana przez nas wystawa malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby to kolejna nasza wystawa na ogrodzeniu po wystawie „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”. Jest ona wyeksponowana od dnia 08.04.2016 r. na ogrodzeniu Galerii Autorskiej i Teatru Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej przy ul. Śmiałej 28. Wystawa została otwarta wernisażem w dniu 10.04.2016 r.

Wystawa „Katastrofa Smoleńska 10.04.2010 r....” jest jedyną – jeśli nie w Polsce – to w Warszawie wystawą przygotowaną specjalnie na 6-tą rocznicę katastrofy smoleńskiej, na dodatek powstałą całkowicie z prywatnych środków finansowych biorących w niej udział artystów.

W trakcie wernisażu Dagny Baczyńska-Kissas wykonała utwory Fryderyka Chopina i utwory fortepianowe jej autorstwa, w tym utwór prapremierowy dedykowany Ofiarom katastrofy smoleńskiej. Przy poczęstunku i długich rozmowach śpiewaliśmy również symboliczne pieśni na temat Smoleńska.

Gwoli uściślenia podawanych Państwu obecnie informacji pragniemy dodać, że podobno poza ustalonym grafikiem wystaw i podobno kosztem wstrzymania zaplanowanej tam wystawy z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w dniu 07.04.2016 została również, ale ze środków publicznych, niespodziewanie otwarta w „Kordegardzie” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie wystawa, będąca przeniesieniem wystawy sprzed ponoć ok. roku eksponowanej w Sokołowie Podlaskim.

Tak więc można z pewnym smutkiem zauważyć, że występujący w obronie tej samej prawdy równie zdolni artyści nie mają równych praw aby móc wyrazić swymi dziełami hołd Ofiarom smoleńkiej katastrofy. Jedni – narażający się patrioci, równie utalentowani, wielokrotnie nagradzani w sztuce za granicą, muszą wystawiać swe prace „pro publico bono” za własne pieniądze i na płocie, inni są w sytuacji uprzywilejowanej. A marzy się o tym aby było tak, że na kilka miesięcy z wyprzedzeniem organizatorzy przygotowujący za środki publiczne wystawę zapraszają ogół polskich artystów do wzięcia udziału w wystawie dotyczącej katastrofy smoleńskiej i organizuje się ją np. w Zachęcie i w innych salach wystawowych na terenie Warszawy i rzetelnie się ją opisuje i recenzuje w prasie i w telewizji. Czyż nie tak powinno być w „nowej” Polsce ?

Należy tu również wspomnieć, celem sprostowania mylnych i nieprecyzyjnych informacji podanych w katalogu wystawy w Kordegardzie, że wg naszej najlepszej wiedzy pierwszą wystawę zbiorową w Polsce poświęconą ofiarom i katastrofie smoleńskiej zorganizowała uczestnicząca obecnie w wystawie na ogrodzeniu artystka Hanna Korecka. Była to wystawa wyeksponowana w Kościele Dolnym Kościoła Św.Krzyża w Warszawie już w marcu 2012 r. Wystawa miała tytuł : „Krzyż stał się nam bramą”. Pierwszą natomiast polską pracą poświęconą Ofiarom katastrofy smoleńskiej była w kwietniu 2010 r. unikatowa książka artystyczna Bogny Lewtak-Baczyńskiej p.t. „Pour Ceux Qui Passent...” („Dla Tych Co Odchodzą...” ISBN 978-83-926732-6-5) zgłoszona na wystawę znanego, o stuletniej tradycji, międzynarodowego, konkursowego salonu francuskiego „Salon d'Automne 2010” (Salon Jesienny) w Paryżu, w kwietniu 2010 przekazana w reprodukcjach do katalogu wystawy w Paryżu, a potem po zwróceniu pracy przez Francję, po zakończeniu Salonu d'Automne 2010 w Paryżu, przekazana do Biblioteki Narodowej. Na fotografie okładki i stron unikatowej książki artystycznej ! do katalogu międzynarodowej wystawy „Salon d'Automne 2010”, w drodze absolutnego wyjątku ! kierownictwo sekcji książki artystycznej wystawy „Salon d'Automne 2010” w Paryżu czekało w kwietniu 2010 r. jeszcze po zamkniętym terminie przyjęć prac konkursowych na wystawę, czyli przez cały czas żałoby narodowej w Polsce, uwzględniając prośbę artystki Bogny Lewtak-Baczyńskiej. W/w książka, cała w języku francuskim, była wystawiona w formie jakby przesyłki, imitującej kopertę, na której widniał znaczek z rozbijającym się samolotem, z przekreślonym adresatem – jako że nigdy by do adresatów nie doszła. Pierwsza strona książki zawierała dedykacje dla Pana Prezydenta RP i Jego Małżonki, Prezydenta RP na Uchodźctwie oraz innych Ofiar katastrofy, a cały jej środek miał specjalnie dobrane wiersze znakomitych poetów francuskich, dopasowane tematycznie do tragicznej okoliczności katastrofy. Wiele stron środkowych książki było w kolorach żałoby, na końcu natomiast znajdował się wiersz po francusku Bogny Lewtak-Baczyńskiej nawiązujący do tematu tragedii oraz graficzne łzy. Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy i Autorów APAJTE zrobiło w czasie wernisażu w Paryżu w 2010 r. wywiad z artystką na temat wystawionej przez nią książki. Należy również dodać, że książki artystyczne Bogny Lewtak-Baczyńskiej znajdują się w muzeach w Paryżu i w Łodzi. Fragmenty w/w książki można zobaczyć poniżej po kliknięciu odpowiedniego hasła. Również w swej Galerii-Teatrze już od miesiąca kwietnia 2010 r. Bogna Lewtak-Baczyńska eksponowała wiele prac poświęconych Ofiarom i katastrofie smoleńskiej, dwie z tych prac – ogromny obraz i grafika zostały przekazane kilka lat temu do zbiorów Archidiecezji Warszawskiej.

Pomyłki w podawaniu faktów w katalogach, opracowaniach naukowych, publikacjach dziennikarskich i programach telewizyjnych wynikają z tego, że jak widać w Polsce brakuje rzetelnych informacji, opracowań historyków i teoretyków sztuki oraz dziennikarzy na temat tego gdzie i co wystawiają polscy artyści.

Najczęściej zdarza się, że powstają książki naukowe, referaty, doktoraty opisujące, podające publicznie do wiadomości i sławiące tylko znane, raczej od strony towarzyskiej, teoretykom, historykom, dziennikarzom postaci artystów. Opracowania powyższe mijają się zupełnie z prawdziwym obrazem dokonań artystów polskich w Polsce i za granicą. Nie podaje się również do wiadomości publicznej o nagrodach zdobytych przez artystów polskich w Polsce i za granicą. Jest to chyba błędna polityka w dziedzinie sztuki wynikająca jak się wydaje z braku – niestety – rzetelnego zbierania informacji, wpływu dokonywania segregacji politycznej, przekonań politycznych na rzetelność opracowań czyli z tradycji odziedziczonej po cenzurze PRL. Dzieje się tak we wszystkich dziedzinach sztuki w Polsce. I tak np. powstały doktoraty, książki i opracowania o książce artystycznej w Polsce, gdzie nie ma najmniejszej informacji, że np. Bogna Lewtak-Baczyńska od ok. 8 lat była jedyną reprezentantką polską w w/w dziedzinie, zapraszaną do wystaw przez organizatorów zagranicznych ekspozycji, m.in. do znanego od stu lat międzynarodowego, konkursowego salonu sztuki „Salon d'Automne” w Paryżu.

A oto artyści biorący udział w wystawie „Katastrofa Smoleńska 10.04.2010 r.......” w kolejności alfabetycznej :

Larysa Jaromska

Hanna Korecka

Berenika Korecka-Sowińska

Bogna Lewtak-Baczyńska

Tadeusz Serafin

Jerzy Teper

Artyści i tytuły ich prac wg kolejności w ekspozycji (od lewej do prawej) :

 1. Plakat wystawy – Bogna Lewtak-Baczyńska
 2. Dzień był słoneczny, ale nie z tej strony losu... - Bogna Lewtak-Baczyńska
 3. Katastrofa I – Bogna Lewtak-Baczyńska
 4. Katastrofa II – Bogna Lewtak-Baczyńska
 5. Katastrofa III – Bogna Lewtak-Baczyńska
 6. Dzień był słoneczny, ale nagle słońce zasłoniła mgła … - Bogna Lewtak-Baczyńska
 7. Nad lasem katyńskim i smoleńskim – Bogna Lewtak-Baczyńska
 8. Katastrofa smoleńska – Bogna Lewtak-Baczyńska
 9. Na kursie i na ścieżce – Hanna Korecka
 10. …..... - Hanna Korecka
 11. Krzyż stał się nam bramą – Hanna Korecka
 12. …...... - Hanna Korecka
 13. …...... - Berenika Korecka-Sowińska
 14. Golgota – Larysa Jaromska
 15. Hekatomba – Larysa Jaromska
 16. Zamknąć głos prawdzie – Larysa Jaromska
 17. 2012 IV – Tadeusz Serafin
 18. Mgła - Jerzy Teper
 19. Msza za Prezydenta przed Archikatedrą w Warszawie – Jerzy Teper

Prace (skany prac z wystawy „Katastrofa Smoleńska 10.04.2010 r.”)

W wystawie na ogrodzeniu Galerii-Teatru fotografie dwóch rzeźb Jerzego Tepera zostały wyeksponowane na jednym panelu.

Fragmenty książki artystycznej z kwietnia 2010 r. Bogny Lewtak-Baczyńskiej, w której fragmenty jeszcze w kwietniu 2010 r. zostały przesłane do katalogu wystawy „Salon d”Automne 2010” w Paryżu. Wystawa miała miejsce w październiku 2010 r. przy Champs Elysees w stolicy Francji (skany stron książki artystycznej „Pour Ceux Qui Passent...” ) :