BOGNA LEWTAK-BACZYŃSKA
WELLTRADE JANUSZ BACZYŃSKI

Sprzedaż wysyłkowa albumów CD z utworami z repertuaru Edith Piaf, z wielką poezją polską, z rep. patriotycznym i in.
Sprzedaż autorskich publikacji, poezji, książek i prac artystycznych - obrazów, szkiców i grafik.

GALERIA AUTORSKA I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJPUBLIKACJE KSIĄŻKOWE BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ

Wykaz wydanych i napisanych przez Bognę Lewtak-Baczyńską książek i publikacji :

 1. Morderca Niepoczętych" - wiersze miłosne i młodzieńcze - dwa tomiki poezji. Zbiór 150 wierszy Bogny Lewtak-Baczyńskiej (wydany z unikalnym malarstwem autorki z okresu dzieciństwa), Warszawa 1990 r. ISBN 83-00-03364-5.
 2. "Oblężenie" - sztuka teatralna Bogny Lewtak-Baczyńskiej. Warszawa 1990 r. ISBN 83-00-03363-7
 3. "Wybór wierszy z tomu Wiersze Miłosne i Młodzieńcze i z tomu Morderca Niepoczętych" (opatrzony rysunkami i grafikami autorki z lat 1980 i 2007), Warszawa 2007. ISBN 978-83-925565-1-0.
 4. "Wiersze Wieczorne - wiersze dla dzieci", reprint przygotowanej do druku książki z 1980 r., której ilustracje wykonane były przez Bognę Lewtak-Baczyńską na zamówienie KAW do utworów dla dzieci zupełnie innego poety, po odrzuceniu z powodu cenzury politycznej - ilustracji Bogny Lewtak-Baczyńskiej w 1980 r. artystka napisała do odrzuconych przez redakcję ilustracji własne wiersze dla dzieci i przygotowała z nich edycję do druku. Wyd. po 27 latach, Warszawa 2007. ISBN 978-83-925565-5-8.
 5. ''Reduta Ordona. Trzech budrysów. Utwory Adama Mickiewicza do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej, opatrzone wstępem historycznym odwołującym się do walki Polaków o niepodległość. Zeszyt kompozytorski 1. Cykl - Utwory wielkich wieszczów do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej'', z ilustracjami autorki, Warszawa 2007. ISBN 978-83-925565-9-6.
 6. ''Utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej, opatrzone wstępem historycznym odwołującym się do walki Polaków o niepodległość. Zeszyt kompozytorski 3. Cykl - Utwory wielkich wieszczów do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej'', z ilustracjami autorki, Warszawa 2007. ISBN 978-83-925565-2-7
 7. ''Józef Bohdan Zaleski, Fryderyk Chopin, Wojciech Korneli Stattler, Stanisław Wyspiański, Jan Kochanowski, Leonardo da Vinci do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej. Zeszyt kompozytorski 2 ze wstępem historycznym. Cykl - Utwory wielkich wieszczów do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej'', z ilustracjami autorki, Warszawa 2008. ISBN 978-83-925565-3-4.
 8. Zeszyt kompozytorski 4 (298 stron) z okazji 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 zawierający kompozycje muzyczne Bogny Lewtak-Baczyńskiej do unikalnych utworów dotyczących okresu wojny, grypsów z celi śmierci na Zamku Lubelskim, do jej własnych tekstów opatrzony jej 38 rysunkami i grafikami. Warszawa 2008. ISBN 978-83-925565-7-2 - wyeksponowany we Francji w Paryżu na Salon d'Automne w 2009 r. w sekcji Książka Artystyczna.
 9. Katalog malarstwa, rysunku i grafiki Bogny Lewtak-Baczyńskiej - 149 stron, Warszawa 2008, ISBN 978- 83-926732-0-0.
 10. Wybór poezji wraz z reprodukcjami prac plastycznych Bogny Lewtak-Baczyńskiej - 159 stron, Warszawa 2009, ISBN 978-83-926732-2-4.
 11. "O ratowaniu Żydów przez Aleksandra Szucha, Irenę Szuch, Irenę Gumińską, Teresę Lewtak- Stattler, Janusza Szucha. Przeżycia wojenne - Aleksander Szuch. Niektóre dokumenty" - autor, opracowanie graficzne i ilustracje - Bogna Lewtak-Baczyńska - 178 stron, Warszawa 2009, ISBN 978-83- 926732-2-1.
 12. "Kallineczka i jej przyjaciele" - autor, opracowanie graficzne i ilustracje - Bogna Lewtak-Baczyńska - 14 stron, Warszawa 2009, ISBN 978-83-926732-4-8.
 13. "Pour Ceux Qui Passent"- książka artystyczna Bogny Lewtak-Baczyńskiej, zawierająca poezje G.Apollinaire, Verlaine, V.Hugo, zadedykowana ofiarom katastrofy smoleńskiej (w drodze do Katynia) 10.04.2010 r.- Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i Jego Małżonce Marii, Prezydentowi RP na Uchodźctwie - Ryszardowi Kaczorowskiemu i in. oraz Matce autorki - Teresie Lewtak-Stattler - 40 stron, Warszawa 2010, ISBN 978-83-926732-5-5 - książka eksponowana z dużym sukcesem w sekcji Książki Artystycznej we Francji - w Paryżu w Salon d'Automne 2010.
 14. "Histoire de ma rose" - książka artystyczna Bogny Lewtak-Baczyńskiej, 40 stron, Warszawa 2011, ISBN 978-83-926732 - 9 - 3 - książka eksponowana w sekcji Książki Artystycznej we Francji - w Paryżu na Champs Elysees w Salon d'Automne 2011.
 15. "Mon Napoleon.Grand Empereur. L'espoire des Polonais.200 ans ont passe" - książka artystyczna B.Lewtak-Baczyńskiej, 70 stron, W-wa 2012, ISBN 978-83-926732-6-2. - eksponowana we Francji w Salon D' Automne przy Champs Elysees w Paryżu, 2012.
 16. „Zbrodnie ukraińskie w Powstaniu Warszawskim 1944”, Warszawa 2013, 60 stron, ISBN 978-83- 926732-7-9.
 17. „Je suis heureuse quand je chante (Edith Piaf)”, Warszawa 2013.
 18. „Artykuły, felietony i materiały ocenzurowane, dopuszczone i nie dopuszczone do druku w latach 2009-2014”, Warszawa 2014, 250 stron, ISBN 978-83-63385-08-8.
 19. „Chansons – texte et musique de Bogna Lewtak-Baczynska”, 116 stron, Warszawa 2014, książka ekspon. w sekcji Książki Artystycznej we Francji - w Paryżu na Champs Elysees w Salon d'Automne 2014, ISBN 978-83-63385-04-0.
 20. „100-eme anniversaire de naissance d'Edith Piaf et inoubliables oeuvres du repertoire d'Edith Piaf et des solistes polonais (les esquisses et 2 albums CD), Warszawa 2015, 48 stron, książka ekspon. w sekcji Książki Artystycznej we Francji - w Paryżu na Champs Elysees w Salon d'Automne 2015, ISBN 978-83-63385-24-8.
 21. “SAGA o Polsce. Kostka Rubika. Raport mniejszości, Sztuka w trzech aktach. Akt I i II” - sztuka teatralna, scenariusz - Wydawnictwo BL-B, 2016, ISBN 978-83-63385-28-6.
 22. “Chansons de Bogna Lewtak-Baczyńska avec la poesie de paul Verlaine, Guillaume Apollinaire et des autres poetes (avec l'album CD), Wydawnictwo BL-B, 2017, ISBN 978-83-63385-36-1
 23. „Saga o Polsce - „Raport mniejszości”” i „Kostka Rubika – Saga o kraju” - dwa scenariusze filmowe w wydaniu konkursowym – 250 stron, Warszawa 2018 i inne pozycje książkowe.

Referaty, felietony, relacje, opowiadania Bogny Lewtak-Baczyńskiej ukazały się w ponad 10 książkach zbiorowego autorstwa m.in. w wydaniu referatów o zbrodni katyńskiej, w edycji reportaży,tomików poetyckich oraz w takich pozycjach książkowych, jak np.:

 1. Żoliborski kalejdoskop – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, W-wa, 2012, ISBN 978-83-926294-6-7
 2. Ze śmiercią nie można się umówić. Wspomnienia o ks.Romanie Indrzejczyku -Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, 2010, ISBN 978-83-926294-9-8
 3. Na pięknym brzegu – Informator Żoliborza, Warszawa, 2013, ISBN 978-83-930609 – 1-7,
 4. Co było, a nie jest. Płynna nowoczesność – Bibl. Żoliborska, W-wa 2013, ISBN 978-83-936868 – 4-1,
 5. Krwawa Podolska Wigilia w Ihrowicy w 1944 roku (publikacja listu) – Jan Białowąs, Polihymnia, Lublin, 2003, ISBN 83-7270-187-3,
 6. Polacy ratujący Żydów. Historie niezwykłe (publikacja relacji) - Jan Żaryn, Tomasz Sudol, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7543-367-8,
 7. Nasze Mamy - Biblioteczka Żoliborska, Stowarzyszenie “Na Pięknym Brzegu”, Warszawa 2015, ISBN 978-83-936868 – 9-6,
 8. Nasi Ojcowie - Biblioteczka Żoliborska, Stowarzyszenie “Na Pięknym Brzegu”, Warszawa 2016, ISBN 978-83-947211-0-7,
 9. Zbrodnia Katyńska. Między prawdą i kłamstwem – referat “Katyńska martyrologia rodziny Baczyńskich” str.184-188, Zeszyty katyńskie nr 23, Warszawa 2008, ISSN 1426-1464, ISBN 978- 63-917780-5-3.