BOGNA LEWTAK-BACZYŃSKA
WELLTRADE JANUSZ BACZYŃSKI

Sprzedaż wysyłkowa albumów CD z utworami z repertuaru Edith Piaf, z wielką poezją polską, z rep. patriotycznym i in.
Sprzedaż autorskich publikacji, poezji, książek i prac artystycznych - obrazów, szkiców i grafik.

GALERIA AUTORSKA I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ


stona tytułowa

odpowiedż

W dniu 09.06.2017 r. otrzymaliśmy po prawie 11 miesiącach oczekiwania i po licznych monitach w kolejnych kancelariach Prezydenta RP odpowiedź od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na nasze pismo opatrzone ok. 5000 (pięcioma tysiącami) podpisów obywateli na rzecz ustanowienia Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia. Podpisy na rzecz Święta zbieraliśmy z mężem od 16 lat na Powązkach Wojskowych, w dniu każdego 01 sierpnia, głównie z naszymi córkami i Mamą kombatantką Powstania Warszawskiego, w Powstaniu Warszawskim - 15-letnią łączniczką z bat. "Parasol" i z bat."Żubr", inwalidką wojenną na fotelu inwalidzkim. Czasem pomagali nam prywatni ludzie, kiedyś "Nasza Polska" i "Solidarni 2010". Przez lata wycinano nas z naszą akcją zbierania podpisow z prasy, radia i telewizji - do teraz. Nic się nie zmieniło. Nasze patriotyczne artystyczne wystawy też nie są odnotowywane przez ponoć już jak należy patriotyczną prasę i telewizję.

W ok.2002 r. przyjął nas na rozmowę w sprawie Święta Narodowego Powstania Warszawskiego - Prezydent Warszawy Lech Kaczyński, którego niewątpliwie kilkakrotnie zainspirowalismy naszą akcją. Na Radzie Miasta Warszawy z mównicy do tłumu słuchających ludzi, radnych, a nawet posłów wypowiedzieliśmy wówczas prorocze słowa, że jeśli Pan Prezydent Lech Kaczyński zajmie się sprawą Powstania Warszawskiego to zostanie na pewno Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. I tak się stało.

W sprawie Święta Narodowego Powstania Warszawskiego występujemy już do 3-ciego Prezydenta RP. Nie wiemy czy doczekamy się kolejnego, który spojrzy jeszcze przychylniej na martyrologię polską i upamiętni wszystkich Polaków, którzy na to zasługują, jak i sprawy, które sa najistotniejsze w naszej pięknej historii.

Nie zaprzestaniemy zbierania podpisów, bo liczymy, że wreszcie pojawi się w Polsce mąż stanu, który pochyli się nad historią Polski i polskimi bohaterami w taki sposób, że będzie to satysfakcjonujace dla tych wybitych polskich elit, spoglądających na nas z zaświatów. Jeśli tego nie dożyjemy, to Przyjaciele, jak mówił mój dziadek ułan Aleksander Szuch - kawaler Virtuti Militari za rok 1920, ratujący Żydów, polski więzień doświadczalny obozów koncentracynych KL Auschwitz i KL Natzweiler - kontynuujcie za nas naszą pracę dla Polski. Miałam czterech najbliższych członków rodziny - Polaków w obozach zagłady - a martyrologię obozową też się nam Polakom od lat odbiera. Polacy byli najbardziej dotkniętą wojną i eksterminacją nacją - mordowani przez Niemców, Sowietów, nacjonalistów ukraińskich i inne mniejszości - Święto Narodowe Powstania Warszawskiego z dniem wolnym od pracy dokumentowałoby przed obecnie zmanipulowanym historycznie światem, że Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Tzw. Dni Pamięci mamy wiele w ciągu roku, więc Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego to dużo, dużo za mało jak na potrzeby naszej historii. Nalezy również pamiętać, że Powstanie Warszawskie reprezentuje sobą wszystkie tematy naszej martyrologii jakie powinniśmy upamiętnić - walka z Niemcami, prześladowania Sowietów i nacjonalistów ukraińskich, wielkie akcje AK, wielkich bohaterów.

Odpowiedź urzędnika reprezentujacego Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę, na którego głosowaliśmy jako na patriotę polskiego sprawiła nam ogromny zawód.

Bogna Lewtak-Baczyńska