BOGNA LEWTAK-BACZYŃSKA
WELLTRADE JANUSZ BACZYŃSKI

Sprzedaż wysyłkowa albumów CD z utworami z repertuaru Edith Piaf, z wielką poezją polską, z rep. patriotycznym i in.
Sprzedaż autorskich publikacji, poezji, książek i prac artystycznych - obrazów, szkiców i grafik.

GALERIA AUTORSKA I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJWarszawa 30.07.2016 r.

Bogna Lewtak-Baczyńska Warszawa 30.07.2016 r.
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor
Janusz Baczyński
Mgr ekonomii
Warszawa 01-524
Al.Wojska Polskiego 10

Dot: Uprzejmie proszę o przekazanie mojego pisma do rąk Pana Prezydenta RP wraz z załącznikami.

Dotyczy -
Ustanowienia
ŚWIĘTA NARODOWEGO POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
W DNIU 01 SIERPNIA
oraz dotyczy -
Podziękowanie za przekazaną nam imienną od Pana Prezydenta RP
szarfę na grób w Walii mojego Wuja – szefa ochrony gen.
Leopolda Okulickiego – Janusza Szucha - Żołnierza Wyklętego

Obecne pismo ma 4 (cztery) strony i 9 (dziewięć) załączników.


SZANOWNY PAN PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJ DUDA
KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
00-902 WARSZAWA
UL.WIEJSKA 10

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o ustanowienie święta narodowego z II wojny światowej – Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia.

Od 16 lat na Cmentarzu Wojskowym Powązki każdego 01 sierpnia zbieram podpisy na rzecz ustanowienia Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia w celu utworzenia naszego pierwszego, jedynego święta dotyczącego II WOJNY ŚWIATOWEJ i upamiętnienia w Polsce, w Europie i na świecie naszej w niej walki i martyrologii.

Zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta o utworzenie w/w Święta Narodowego z dniem wolnym od pracy, tak jak dzień 11 listopada i podkreślenia tym samym, że jesteśmy narodem napadniętym w II wojnie światowej przez dwóch agresorów, zdradzonym przez swe mniejszości narodowe i że nie jesteśmy agresorem II wojny światowej, jak usiłuje się nam to niejednokrotnie od lat imputować na świecie, a jej ofiarami.

Załączam Panu Prezydentowi 7 (siedem) skryptów będących kopią 291 (dwustu dziewięćdziesięciu jeden) stron oraz kilku stron dodatkowych – z podpisami obywateli popierającymi utworzenie Święta Narodowego Powstania Warszawskiego (skrót tytułu święta) w dniu 01 sierpnia. Jest to 291 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden) list zawierających 4497 (cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem) podpisów obywateli obtujących za utworzeniem Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia. Na listach figuruje też wiele znanych nazwisk.

Podpisy obywateli były zbierane przeze mnie z moją rodziną przez 16 (szesnaście) lat wraz : ze śp. moją Matką na fotelu inwalidzkim – inwalidką wojenną, łączniczką Powstania Warszawskiego z bat.”Parasol” i z bat.”Żubr” - Teresą Lewtak-Stattler z d.Szuch, z Januszem Baczyńskim – moim mężem, Dagny i Mają Baczyńskimi – naszymi córkami, a także przez:

STOWARZYSZENIE SOLIDARNI 2010,
gazetę „Nasza Polska”,
dr Rubkiewicza i jego zespół i pacjentów z Przychodni ŚZŻAK,
panią Teresę Smurawską,
dr Zofię Redę-Przybył,
Olgierda Szumowskiego,
Anetę Żyżę i jej męża Piotra Osowca
i innych, przepraszam jeśli kogoś niechcący pominęłam.

Na listach figurują również podpisy, jak pisałam powyżej - wielu znakomitych osób. A oto historia zbierania przeze mnie podpisów od obywateli i poparć od naszych dostojników, elity politycznej polskiej.

W latach 2000/2001 r. wysłałam ok. 100 (sto) pism do posłów i notabli polskich w sprawie utworzenia Święta Narodowego Powstania Warszawskiego jako święta narodowego polskiego z II wojny światowej, w dniu 01 sierpnia. Otrzymałam wówczas tylko 2 (dwie) odpowiedzi, co niedobrze świadczy o naszej elicie politycznej.

Ok.2002 r. wspaniale przyjął mnie z mężem Januszem Baczyńskim na rozmowę Prezydent M.St.Warszawy Lech Kaczyński. Przedstawiliśmy Panu Prezydentowi podpisy zebrane wówczas pod ustanowienie w/w święta oraz przekazaliśmy pisma z argumentami na rzecz w/w święta, przepowiadając Panu Prezydentowi osobiście i publicznie na sesjach Rady Miasta Stołecznego Warszawa, że jeśli Pan Prezydent Lech Kaczyński podejmie temat upamiętnienia Powstania Warszawskiego i utworzenia Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia - zostanie wybrany Prezydentem Polski – co nastąpiło.

Na rozmowę przyjął nas również w tamtych latach m.in. Pan Poseł Antoni Macierewicz i ok.2004/2005 Pan Poseł Ołdakowski, dyr. Muzeum Powstania Warszawskiego, ze strony tego ostatniego - bez dalszego zaangażowania w sprawę.

Nasze pisma i argumenty rozsyłane od 16 lat do różnych biur, notabli, dygnitarzy i posłów dotyczące powodów ustanowienia Święta Narodowego Powstania Warszawskiego są od kilkunastu lat pożyczane z naszych licznych pism i używane i powtarzane w wypowiedziach publicznych przez wielu polityków, nie będę więc tu już ich przytaczać. Nasze zbiórki podpisów były od lat wycinane z informacji telewizyjnych i radiowych.

Jako wieloletni i zaangażowany wyborca PiS w 2009 r. wysłałam ponownie ok. 30 (trzydzieści) pism w sprawie ustanowienia Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia postulując zebranie grupy 15 posłów do zawnioskowania o w/w Święto w Sejmie. Pisma wysłałam do ok.25 (dwudziestu pięciu) sztandarowych posłów PiS i niektórych posłów PO – razem do ok.30 (trzydziestu) adresatów. Dostałam odpowiedź jedynie od jednego jedynego posła Pana Zbigniewa Wassermanna, w którego zawsze wierzyłam – bardzo miłą - którą Panu Prezydentowi załączam (zał.1). Reszta posłów zignorowała moje wystąpienie. Załączam treść w/w pisma do ok.30 posłów, gdyż kilka egzemplarzy zachowało mi się w kopiach – jest to pismo do Pana Posła Jarosława Kaczyńskiego (zał.2 – pięć stron).

Na zakończenie mojego wystąpienia do Pana Prezydenta dodam jeszcze, że z racji naszych zawodów – mojego artystycznego i męża – mgr ekonomii, współpracującego od lat z dużymi firmami zachodnimi, bywamy bardzo często za granicą i uczestniczymy w dużych spotkaniach oficjalnych i nieoficjalnych z cudzoziemcami. Ich poglądy prezentowane na w/w spotkaniach, wyniesione z ich państw, z prasy, ze szkół świadczą o ogromnej manipulacji na świecie informacjami dotyczącymi historii Polski. Nie tylko jesteśmy obciążani skandalicznie i fałszywie rzekomo tworzeniem polskich obozów w okresie II wojny światowej, ale i zbrodniami wojennymi, których nigdy nie popełniliśmy, aneksją cudzych ziem po II wojnie światowej, czego nigdy nie zrobiliśmy – wszystkie bowiem decyzje powzięto poza nami. Również obraz II wojny światowej jest niejednokrotnie przedstawiany jako mlekiem i miodem w Polsce płynący, a pewne manipulacje przechodzą już na terytorium Polski – że np. na robotach w Niemczech w czasie II wojny światowej ciemni Polacy zdobywali wykształcenie w języku i w innych zawodach (!) - a więc przewrotne nagłaśnianie, że były strony pozytywne (!) napaści Niemców na Polskę w 1939 r.. Nikt z cudzoziemców nie wiedział i nie wie, że za ratowanie Żydów w Polsce groziła śmierć całej rodzinie i że Polacy ratowali swych współbraci, że w czasie II wojny światowej w Polsce był głód a nie dobrobyt, że nas zamykano w niemieckich obozach zagłady i sowieckich gułagach, że nas wywożono, rozstrzeliwano masowo, eksterminowano, więziono, torturowano, że popelniono na nas ludobójstwo, że mordowano i zniemczano nasze dzieci, nikt nie wie o tragedii dzieci Zamojszczyzny, że nie staliśmy z bronią u nogi, że było Powstanie Warszawskie i że było ono największą polską bitwą II wojny światowej, że pozbawiono nas wsparcia i szkolonej na czas Powstania - Brygady Spadochronowej Sosabowskiego, że nasz naród jest dotknięty trzema straszliwymi martyrologiami z rąk : Niemców, Sowietów i Ukraińców, że nas eksterminowano również po wojnie. Uważam, że taka sytuacja i tak kreowane na świecie poglądy o Polsce wymagają wręcz ustanowienia w naszym kraju święta narodowego z okresu II wojny światowej – Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia, jako że okres, wydarzenia polityczne w tle i walki Powstania Warszawskiego są węzłem spajającym wszystkie wątki naszej historii z okresu II wojny światowej. I dodam jeszcze, że nie mamy za dużo świąt narodowych, wręcz mamy mniej niż inne państwa, wbrew uprawianej w tej sprawie demagogii i że długość nazwy święta narodowego nie ma tu żadnego istotnego znaczenia. Również argument, że nie świętuje się przegranych jest nie trafiony. Powstanie Warszawskie byłoby wygrane gdyby alianci udzielili nam pomocy i gdyby nas „nie sprzedano” Sowietom. Ponadto było ono wielką wygraną moralną. Gdyby dowódcy nie podjęli decycji o wybuchu Powstania – powstanie mogłoby wybuchnąć spontanicznie, wtedy straty byłyby daleko większe i ponadto stalibyśmy się kolejną republiką sowiecką. Powstanie wybuchło w jedynym do tego możliwym momencie - po zamachu na Hitlera, po „rajdzie” zwycięskim na frontach wojny państw alianckich, przy armii radzieckiej nawołującej do wybuchu Powstania stojącej na 2-gim brzegu Wisły, po zaanonsowaniu przez Niemców, że chcą wyprowadzić z Warszawy 100.000 młodych mężczyzn co mogło się skończyć ich egzekucją. Tych, którzy nie zginęliby w Powstaniu, zamordowałoby UB i NKWD po zajęciu Polski, tak jak to robiono na naszym terytorium po II wojnie światowej. Wybuch Powstania przerwał działanie obozu KL Warschau, było mi dane słyszeć relacje świadków dotyczące KL Warschau.

Przy okazji mojego obecnego wystąpienia pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi w imieniu moim i męża za okazane nam zainteresowanie i opiekę poprzez przekazanie nam imiennej szarfy od Pana Prezydenta do wieńca złożonego w imieniu Państwa Polskiego przez Polskiego Konsula Generalnego z Manchester Pana Łukasza Lutostańskiego na grobie śp. mojego wuja, brata mojej Matki – Janusza Szucha - Żołnierza Wyklętego, szefa ochrony gen.Leopolda Okulickiego w II konspiracji, który ratując życie, po aresztowaniu 16 Przedstawicieli Państwa Polskiego w marcu 1945 r.. uciekł z Polski przez tzw.„zieloną” granicę wraz z dwiema łączniczkami z bat. „Parasol”. Pan Konsul w imieniu Państwa Polskiego uczestniczył w całej ceremonii pochówku, pięknie nas wspierał, jak również wygłosił przemówienie w jęz. angielskim w trakcie Mszy Świętej w Fishguard. Biografię Janusza Szucha na tle historii II wojny światowej w Polsce w moim opracowaniu w oparciu o dostępne mi źródła m.in. z IPN, ustne relacje Janusza Szucha i książkę mojej Matki Teresy Lubomiry Lewtak-Stattler z d.Szuch p.t. „Warszawskie dzieci pójdziemy w bój... Od „Parasola” do „Żubra”” przedstawił również w trakcie Mszy Świętej mój mąż Janusz Baczyński we własnym i naszej córki tłumaczeniu. Anglicy, Irlandczycy i Walijczycy byli bardzo przejęci przekazaną im wiedzą na temat Zmarłego i obecnością przedstawiciela Państwa Polskiego. Pan Konsul poinformował nas także, że w ostatnim czasie, prawie co tydzień uczestniczy w pogrzebie zasłużonego kombatanta polskiego i jeśli chodzi o kombatantów z tzw. „dwójki”, z wywiadu Armii Krajowej, to na ogół żaden z nich nie utrzymywał kontaktu ani z Polonią Angielską ani z władzami polskimi, nie ujawniał się i otoczenie praktycznie o ich istnieniu i przeszłości nic nie wiedziało.

Dane potwierdzające biografię mojego Wuja Janusza Szucha, relacje mojej rodziny i jego kolegów z „Parasola” znalazłam sama w IPN dzięki ukazaniu się listy Wildsteina pod m.in. pod sygnaturą akt dotyczących żołnierza „Parasola” aresztowanego jako Janusz Szuch w 1945 r. - Antoniego Kociszewskiego. Załączam : 1/ odpowiedź z 2009 r. od Pana Posła Zbigniewa Wassermanna, 2/ pismo z 2009 r. (pięć stron) do Pana Posła Jarosława Kaczyńskiego, 3/ skrypt nr 1 – podpisy od 1-szego podpisu do 1181 (do 1189) podpisu, 4/ skrypt nr 2 – od 1182 podpisu do 2089 podpisu, 5/ skrypt nr 3 – od 2090 podpisu do 2360 podpisu, 6/ skrypt nr 4 – od 2361 podpisu do 3130 podpisu, 7/ skrypt nr 5 – od 3131 podpisu do 3845 podpisu, 8/ skrypt nr 6 – od 3846 podpisu do 4051 podpisu, 9/ skrypt nr 7 – od 4052 podpisu do 4497 podpisu.

W oczekiwaniu na utworzenie przez Pana Prezydenta Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia

Z wyrazami szacunku
Bogna Lewtak-Baczyńska
Janusz Baczyński

Załączniki – 9 (dziewięć):
1/ odpowiedź z 2009 r. od Pana Posła Zbigniewa Wassermanna,
2/ pismo z 2009 r. (pięć stron) do Pana Posła Jarosława Kaczyńskiego,
3/ skrypt nr 1 – podpisy od 1-szego podpisu do 1181 (1189) podpisu,
4/ skrypt nr 2 – od 1182 podpisu do 2089 podpisu,
5/ skrypt nr 3 – od 2090 podpisu do 2360 podpisu,
6/ skrypt nr 4 – od 2361 podpisu do 3130 podpisu,
7/ skrypt nr 5 – od 3131 podpisu do 3845 podpisu,
8/ skrypt nr 6 – od 3846 podpisu do 4051 podpisu,
9/ skrypt nr 7 – od 4052 podpisu do 4497 podpisu.