BOGNA LEWTAK-BACZYŃSKA
WELLTRADE JANUSZ BACZYŃSKI

Sprzedaż wysyłkowa albumów CD z utworami z repertuaru Edith Piaf, z wielką poezją polską, z rep. patriotycznym i in.
Sprzedaż autorskich publikacji, poezji, książek i prac artystycznych - obrazów, szkiców i grafik.

GALERIA AUTORSKA I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ„HERBERT CLARK HOOVER oraz MĘCZENNICY ŚWIECCY I DUCHOWNI - II wojna światowa – obozy zagłady, Powstanie Warszawskie, Kresy Polskie i in., czasy powojenne. DWIE WYSTAWY GRUPY ARTYSTÓW ROTA. MALARSTWO, GRAFIKA, RYSUNEK, RZEŹBA" Od 18.06.2017 - na ogrodzeniu przyteatralnym GALERII AUTORSKIEJ I TEATRU WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ

Obecna wystawa grupy artystów "ROTA" poświęcona jest bardzo zasłużonemu dla Polski 31 Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki - Herbertowi Clarkowi Hooverovi. 31 Prezydent Stanów Zjednoczonych urodził się w 10.08.1874 r. w West Branch i zmarł 20.12.1964 r w Nowym Jorku. Jego przodkowie wywodzili się z Anglii, Irlandii, Niemiec i Szwajcarii. Okres jego prezydentury trwał od 04.03.1929 r. do 04.03.1933 r. Był działaczem Partii Republikańskiej, wybitnym działaczem humanitarnym. Przez wiele lat pomagał Polsce po odzyskaniu przez nią niepodległości. W 1919 r. jedną z ulic Warszawy nazwano Alejami Hoovera. Za poprawę zdrowotności społeczeństwa polskiego Uniwersytet Jagielloński przyznal Herbertowi Hooverowi tytuł doktora medycyny. W 1921 r. doktoraty honoris causa przyznały mu : Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. W 1922 r. w uznaniu zasług Herberta Hoovera odsłonięto w Warszawie Pomnik Wdzięczności dla Stanów Zjednoczonych Ameryki (autor pomnika - Ksawery Dunikowski). Herbert Hoover został również Honorowym Obywatelem Rzeczypospolitej, Honorowym Obywatelem miasta Warszawy i miasta Lwowa, został również Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i PCK. W Warszawie powstał skwer jego imienia, a także ulica w Grodnie (do 1939 r.). Został również patronem szkoły w Rudzie Śląskiej i jednej z ulic w Markach, w których zorganizował dożywianie dzieci po zdewastowaniu przez Niemców w 1916 r. tamtejszej fabryki, jedynego źródła utrzymania mieszkańców. Herbert Clark Hoover przyjaźnił się z Ignacym Paderewskim. Organizował pomoc dla Polski również w okresie II wojny światowej. Zapewne gdyby w okresie II wojny światowej Herbert Clark Hoover był nadal prezydentem USA nie dopuściłby do zdrady przez aliantów Polski w Teheranie i w Jałcie co spowodowało naszą ponowną utratę niepodległości i oddanie nas pod nową strefę wpływów i z tego powodu wielotysięczne zbrodnie na Polakach - patriotach polskich po II wojnie światowej - popełnione przez reżim komunistyczny.

Nasi artyści zawiadomili o naszej wystawie Dział Kulturalny Ambasady Amerykańskiej.

2-ga część wystawy to tematy prezentowane niejednokrotnie wcześniej przez grupę artystów "ROTA". Są to sceny - obrazy, rzeźby dotyczące męczeństwa obywateli polskich, w tym dzieci oraz duchownych w okresie II wojny światowej i po niej - z rąk Niemiec hitlerowskich, Rosjan, nacjonalistów ukraińskich, NKWD-UB i in.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy. Poniżej plakat wystawy i wystawione na niej prace.

Na wernisażu wystawy w dniu 18.06.2017 r. mogliśmy wysłuchać koncertu utworów Fryderyka Chopina i prapremierowo zaprezentowanych utworów Dagny Baczyńskiej-Kissas w wykonaniu kompozytorki-pianistki oraz zapomnianych, ale jakże proroczych utworów Jacka Kaczmarskiego i Włodzimierza Wysockiego, nowych utworów z muzyką Bogny Lewtak-Baczyńskiej do poezji francuskiej a także jej nową piosenkę kabaretową o współczesności oraz utworów w wykonaniu Janusza Baczyńskiego z tekstem m.in. Bogny Lewtak-Baczyńskiej. Był też smaczny poczęstunek i tort jubileuszowy gdyż Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński byli w tych dniach podwójnymi Jubilatami. Mili zaproszeni goście przybyli w komplecie i śpiewali z nami wiele utworów przy akompaniamencie Beaty Górskiej-Słociak.

Na wernisażu ogłosiliśmy nowo przyznane przez nas nagrody od GALERII AUTORSKIEJ I TEATRU WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ oraz od grup artystów ROTA i ROTA ART. Są to nagrody :

1/ pośmiertna - dla Wielce Zasłużonego i Wybitnego Posła na Sejm RP - Śp. Artura Górskiego
2/ dla Prof.Dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka - za pełne poświęcenia prace ekshumacyjne w celu odnalezienia szczątków zamordowanych przez reżim komunistyczny bohaterów polskich

W trakcie wernisażu zostały przekazane artystom grupy "ROTA" 60-stronicowe katalogi dziesięciu wystaw grupy artystów "ROTA" w okresie od marca 2016 do czerwca 2017, wydane bibliofilsko przez GALERIĘ AUTORSKĄ I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ.