BOGNA LEWTAK-BACZYŃSKA
WELLTRADE JANUSZ BACZYŃSKI

Sprzedaż wysyłkowa albumów CD z utworami z repertuaru Edith Piaf, z wielką poezją polską, z rep. patriotycznym i in.
Sprzedaż autorskich publikacji, poezji, książek i prac artystycznych - obrazów, szkiców i grafik.

GALERIA AUTORSKA I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJHistoria powstania na wiosnę 2016 r. grupy artystów ROTA i grupy artystów ROTA ART (hasło będzie jeszcze uzupełniane)

Grupa artystów ROTA powstała w marcu 2016 r. w GALERII AUTORSKIEJ I TEATRZE WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ wraz z pierwszą wystawą grupy artystów poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych, rozpoczętą ekspozycją prac na ogrodzeniu GALERII AUTORSKIEJ I TEATRU WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ w Warszawie na Żoliborzu Oficerskim oraz zainaugurowaną sponsorowanym przez Galerię-Teatr wernisażem z koncertem i poczęstunkiem we wnętrzach Galerii-Teatru w dniu 01.03.2016 r.. Osobami inicjującymi powstanie grupy, która zaczęła wystawiać na ogrodzeniu GaleriiTeatru na Żoliborzu w 2016 r. były Hanna Korecka i Bogna Lewtak-Baczyńska. Okazało się bowiem, że artyści promujący sztukę wartości, sztukę mającą wnosić treści etyczne i głębsze odczucia do życia człowieka, a także pewną wiedzę, refleksję, zastanowienie czy też przedstawiającą historię i martyrologię własnego kraju, a jednocześnie posługującą się językiem profesjonalnym w dziedzinie sztuk pięknych - nie mogą znaleźć do prezentacji swoich prac nigdzie we własnym kraju sal wystawowych. Pozostaje im więc tylko tzw. płot do ekspozycji i tworzenie z własnych środków finansowych wystaw pro publico bono.

Hanna Korecka zaprosiła do w/w pierwszej wystawy na ogrodzeniu GaleriiTeatru m.in. Hannę Haską, Larysę Jaromską i Jurka Tepera oraz kilku innych artystów, którzy brali udział w wystawie jedynie gościnnie. Nazwa grupy została wykrystalizowana podczas kolejnego wernisażu kolejnej wystawy grupy artystów, po 2-giej lub 3-ciej z rzędu wystawie na na ponad trzydziestometrowym ogrodzeniu Galerii-Teatru w 2016 r. Wówczas pomysł nazwy dla grupy artystów zaakceptowany przez większość artystów grupy poddała Larysa Jaromska. Wszystkie wystawy grupy artystów ROTA wraz z ewentualnie zaproszonymi gościnnie innymi artystami odbywały się z wernisażami, koncertami i poczęstunkiem w siedzibie i na koszt GALERII AUTORSKIEJ I TEATRU WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ, z wyjątkiem wystawy w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie, którą zorganizowała w kwietniu 2017 r. Hanna Korecka uzyskując dla tej wystawy oraz dla pierwszej części w/w wystawy w marcu 2017 r. eksponowanej na ogrodzeniu Galerii-Teatru na Żoliborzu Oficerskim patronat Prezydenta RP. Z tego okresu 2016-2017 działalności grupy ROTA, czyli od samego początku istnienia grupy artystów ROTA, do której należą artyści malarze, graficy, rzeźbiarze, muzycy, reżyserzy, teoretycy sztuki powstał katalog wydany na wiosnę 2017 r. przez GALERIĘ AUTORSKĄ I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ i na jej koszt z biografiami artystów i reprodukcjami ich prac. Grupa artystów ROTA wraz z w/w Galerią-Teatrem oraz grupa artystów ROTA ART (nowa wersja grupy), a także gościnnie inne stowarzyszenia artystyczne jak np. Zarząd Sekcji Reżyserów ZASP w roku 2017 przyznali nagrody sześciu wybitnym artystom i wybitnym działaczom, których dzieła i prace służyły upamiętnieniu historii Polski i rozwojowi naszego kraju. Każdy z członków grupy ROTA, którzy wystawiali od początku jej zaistnienia w marcu 2016 r. miał na swoim koncie, oprócz udziału w rutynowych wystawach plastycznych na terenie kraju i poza jego granicami, organizowanie szeregu wystaw na tematy patriotyczne, historyczne, a także udział w wystawach o w/w tematyce. Hanna Korecka - artysta grafik zorganizowała ...............

Larysa Jaromska - artysta malarz .................

Bogna Lewtak-Baczyńska - artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca od momentu założenia swej GALERII AUTORSKIEJ I TEATRU WELL ART w 1994 r. wielokrotnie podejmowała w swych autorskich wystawach jak i w koncertach, wieczorach poetycko-muzycznych, w filmach awangardowodokumentalnych tematy Powstania Warszawskiego, wojny, martyrologii Kresów, obozu zagłady KL Warschau, prezentowała także rysunek satyryczny i polityczny, prace poświęcone Żołnierzom Wyklętym, Katastrofie Smoleńskiej, wystawiając np. na światowej sławy salonie Salon d'Automne w Paryżu w 2010 r. książkę artystyczną poświęconą katastrofie pod Smoleńskiem i ofiarom Katynia, oprócz tego eksponowała prace o muzyce polskiej, tańcu, etc.

Jerzy Teper - artysta rzeźbiarz, scenograf ........................

W grupie artystów ROTA działają ponadto Dagny Baczyńska-Kissas - artysta muzyk, koncertująca pianistka, kompozytorka, teoretyk sztuki i tancerka oraz Janusz Baczyński - manager, bard.

Każdy z w/w artystów ma na swoim koncie udział w ogromnej ilości wystaw, koncertów, publikacji, etc., jak i liczne nagrody w uprawianych przez siebie dziedzinach sztuki. Grupa artystów ROTA w okresie 2016-2017 zaprezentowała na ogrodzeniu GALERII AUTORSKIEJ I TEATRU WELL ART BOGNY LEWTAKBACZYŃSKIEJ 10 (dziesięć) prekursorskich, wyjątkowych wystaw, jak np. : o Żołnierzach Wyklętych (dwukrotnie, druga wystawa była objęta patronatem Prezydenta RP uzyskanym przez Hannę Korecką), o katastrofie smoleńskiej, o zbrodniach ludobójstwa popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach, Lubelszczyźnie, Podolu, w Malopolsce, w Powstaniu Warszawskim, o Powstaniu Warszawskim, o obozie zagłady w Warszawie - KL Warschau, w którym zginęło ponad 200.000 Polaków, o 1050 rocznicy Chrztu Polski, o muzyce polskiej, o wyjątkowym Prezydencie USA zasłużonym dla Polski - Clarku Hooverze, o męczennikach świeckich i duchownych okresu wojennego i powojennego. W 2017 r. Hanna Korecka zorganizowała w podziemiach Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie wystawę grupy ROTA i zaproszonych artystów poświęconą pamięci Żolnierzy Wyklętych, jak również Ojca Świętego Jana Pawła II, katastrofie smoleńskiej, ofiarom Katynia - z uzyskanym przez siebie Patronatem Prezydenta RP. Obecnie grupa przygotowuje kilka poważnych wystaw z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Zapisała Bogna Lewtak-Baczyńska – Warszawa 08.11.2017