BOGNA LEWTAK-BACZYŃSKA
WELLTRADE JANUSZ BACZYŃSKI

Sprzedaż wysyłkowa albumów CD z utworami z repertuaru Edith Piaf, z wielką poezją polską, z rep. patriotycznym i in.
Sprzedaż autorskich publikacji, poezji, książek i prac artystycznych - obrazów, szkiców i grafik.

GALERIA AUTORSKA I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJCENZURA - pisarze – czy coś się w Polsce zmieniło ?

Przedkładam Państwu do oceny moje pismo wystosowane do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie w dniu 05.01.2016 br. i odpowiedź Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (do kliknięcia). Zachęcam do zajrzenia do wymogów statutowych SPP i zastanowienie się - czy wydają się w zgodzie z otrzymanym przeze mnie pismem.

A oto w skrócie mój dorobek, poparty do SPP dokumentami, dyplomami nagród, książkami, albumami CD, zaświadczeniami, zapisany również pod innymi hasłami mojej strony internetowej:

 1. Napisałam 20 książek (na tematy historyczne, z poezją, z felietonami, scenariuszami/sztukami, z muzyką, tekstami i grafikami) wydanych przez moje małe artystyczne wydawnictwo,
  1. w tym - 6 książek kompozytorskich z moimi utworami muzycznymi do słów wybitnych poetów i do moich własnych poezji również wydanych przez moje małe wydawnictwo,
 2. ponadto jestem współautorem ok. 9 książek wydanych przez różne wydawnictwa,
 3. jestem autorką i reżyserem dwóch sztuk teatralnych „Oblężenie I” i Oblężenie II” wyreżyserowanych przeze mnie w 1992 r. w Radiowej Trójce jako dwa pełne spektakle z głównymi rolami Krystyny Jandy i Adama Ferency,
 4. jestem autorką adaptacji i opracowania na scenę „Marty” K.Zanussiego i wyreżysowałam ją na dużej scenie w teatrze w Zielonej Górze w 1984 r.,
 5. jestem autorką opracowanego na festiwal scenariuszowo filmu na bazie moich obrazów i pamiętników wojennych m.in. p.t. „Powstanie Warszawskie 1944.Wojna” (2007),
 6. jestem autorką etiudy filmowej zrealizowanej metodą amatorską i nagrodzonej II Nagrodą w Konkursie „Chopin XXI wieku” w 2010 r.,
 7. skomponowałam kilkadziesiąt autorskich utworów słownomuzycznych wydanych na 12 CD (w tym w trzech dwupłytowych albumach) tłoczonych na rynek, a także wydałam kilkudziesiąt tytułów CD, wypalanych, unikatowych - na różne festiwale (moje wykonania, autorstwo tekstu i muzyki (do tego jeszcze moje tłumaczenia) oraz nagrania otrzymały 13 nagród),
 8. posiadam 32 nagrody w różnych dziedziny sztuki:
  1. posiadam 11 nagród międzynarodowych zdobytych za granicą i od Federacji Kultury Francuskiej za malarstwo i rysunek (1986-2016),
  2. posiadam 13 nagród za nagrania oraz wykonania moich i innych utworów słownomuzycznych, a także z moimi tłumaczeniami na język francuski i z francuskiego na język polski (2005-2015),
  3. posiadam 2 nagrody z dziedziny filmu, wśród nich odznaczenie Królewski Order Św.Stanisława przyznany reżyserce Mai Baczyńskiej, mnie, Januszowi Baczyńskiemu i całej ekipie filmowej (2010-2013),
  4. posiadam 2 nagrody literackie w konkursach ogólnopolskich – wyróżnienie za poezję (1991) i I Nagrodę za reportaż (1991),
  5. 2 nagrody – wyróżnienie i I Nagroda za treści literackie i historyczne opracowane przeze mnie, znajdujące się na mojej stronie internetowej
  6. Jestem autorką 2 i 1/2 aktu (muzyka wraz z librettem) musicalu-opery p.t. Marylin Monroe – Norma Jean” ( w przygotowaniu do wydania od 10 lat),
  7. posiadam legitymację autora i tłumacza oraz legitymację prasową Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie A.P.A.J.T.E,
  8. przez trzy lata w latach 70-tych pisałam artykuły do prasy na temat wnętrzarstwa i inne, załączyłam do dossier zaświadczenie
  9. moje wszystkie ksiązki znajdują się w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej, niektóre książki znajdują się w Bibliotece Harvardu, w Muzeum Auschwitz, w Muzeum w Paryżu i w Łodzi,
  10. posiadam statut pokrzywdzonej z Instytutu Pamięci Narodowej.
Moją twórczość cenzurowano w latach 80-tych, w 1992 r. w Radiowej Trójce, w latach 2009-2014 w pismach, czasopismach i zbiorowych książkach. A oto, niektóre tytuły moich patriotycznych felietonów, które nie mogły ukazać się drukiem w latach 2009-2014 w żadnych pismach, nawet tzw. prawicowych :
 1. 20.04.2009 r. Upadek praworządności w kraju a stan naszego sądownictwa
 2. Warszawa 17.01.2011r. - 18.01.2011 r. Wspomnienie o Księdzu Jerzym Popiełuszce ze szkicem o historii Polski w tle
 3. Warszawa, 19.05.2012 r. Ostatnie spotkanie z Panią sędzią Marią Trzcińską
 4. 24-27.03.2014 r. Wilno moje – Wilno pradziadów i mojego dziadka...
 5. 09.08.2011 r. Zbrodnie ukraińskie w Powstaniu Warszawskim 1944
 6. 21.05.2014 r. Rozważania i informacje o losie twórców polskich żyjących na terenie Polski po 1989 roku na przykładzie blokady twórczości i niedopuszczania do życia publicznego malarki, reżysera, kompozytora, autora i wykonawcy – Bogny Lewtak-Baczyńskiej. Historia zablokowania dwóch prekursorskich albumów CD z repertuarem Edith Piaf w wersji francuskiej i w wersji polskiej w wykonaniu i tłumaczeniu Bogny Lewtak-Baczyńskiej (2013-2014), stopnia naukowego (2001), sztuki teatralnej (1992) i inne
 7. Warszawa 24.05.2014 r. Gender, homoseksualizm a cywilizacja śmierci, perwersji i wynaturzeń

Poniżej przedrukowuję mój wniosek złożony w dniu 05.01.2016 r. do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie wraz z 50-ma załącznikami i skrzynią książek i CD, podstemplowany wniosek siedmiostronicowy do SPP załaczam w skanach jak również negatywną odpowiedź ze strony SPP. W moim odczuciu moje dossier, nagrody, tematy, które poruszam powinny spowodować przyjęcie mnie do każdego stowarzyszenia pisarskiego/literackiego w wolnym kraju.

Przedruk pisma do SPP :

********

Warszawa 04.01.2016 r.
-1 z 7 -

Bogna Lewtak-Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor
Warszawa 01-524
Al.Wojska Polskiego 10

Pismo ma 7 (siedem) stron, 50 (pięćdziesiąt) załączników,
w tym 14 (czternaście) książek, 3 (trzy) alb.x 2 (dwa) CD,
3 (trzy) CD, 1 (jeden) film na dvd, 2 (dwa) słuchowiska na CD,
19 (dziewiętnaście) kopii nagród, w tym 2 (dwie) literackie,
3 (trzy) opinie członków SPP, 2 (dwa) zaświadczenia i legitymacje,
1 (jeden) wycinek prasowy.

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
ODDZIAŁ WARSZAWSKI SPP
00-079 WARSZAWA
UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 87/89

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jestem autorką:

 1. 20 książek (na tematy historyczne, z poezją, z felietonami, scenariuszami/sztukami, z muzyką, tekstami i grafikami), załączam 10 książek do wglądu dla Komisji,
  Zał. 1 - „O ratowaniu Żydów przez Aleksandra Szucha...”, 178 str., Warszawa 2009, format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-926732-3-1 – w zbiorach Biblioteki Harvard i Muzeum Oświęcimskiego,
  Zał. 2 - „Zbrodnie ukraińskie w Powstaniu Warszawskim 1944...”, 59 str., Warszawa 2013, format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-926732-7-9,
  Zał. 3 - „Oblężenie lub zbrodnia w białych rękawiczkach”(scenariusz/sztuka), 27 str.,Warszawa 1990, format A4, ilustr.aut., ISBN 83-00-03363-7,
  Zał. 4 - „Artykuły, felietony i materiały ocenzurowane dopuszczone i nie dopuszczone do druku w latach 2009-2014”, 250 str., Warszawa 2014, format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-63385-08-8,
  Zał. 5 - „Morderca Niepoczętych i wiersze miłosne i młodzieńcze”, 184 str., Warszawa 1990, format A4, ilustr.aut., ISBN 83-00-03364-5,
  Zał. 6 - „Wybór wierszy z tomu „Wiersze Miłosne i Młodzieńcze” z tomu „Morderca Niepoczętych” oraz niektóre piosenki” - 156 str., Warszawa 2009, format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-926732-2-4,
  Zał. 7 - „Wiersze wieczorne – wiersze dla dzieci”, 41 str., Warszawa 2007 (reprint z r.1980), format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-925565-5-8,
  Zał. 8 - „Kallineczka i jej przyjaciele”, 14 str., Warszawa 2009, format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-926732-4-8,
  Zał. 9 - „Histoire de ma rose”, unikatowa książka artystyczna, wystawiana na „Salon d'Automne 2011” w Paryżu i na in.wystawach we Francji, 40 str., format A4 (koszt realizacji 1 egzempl.ok.400 zł), ilustr.aut., ISBN 978-83-926732-9-3,
  Zał. 10 - „Les chansons – texte et musique de Bogna Lewtak-Baczyńska” wraz z CD „Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych”, unikatowa książka artystyczna, wystawiana na „Salon d'Automne 2014” w Paryżu, 116 str., format A3 (koszt realizacji 1 egzempl.od 800 do 1000 zł), ilustr.aut., ISBN 978-83-63385-04-0,
 2. w tym - ok.6 książek kompozytorskich z moimi utworami muzycznymi do słów wybitnych poetów i do moich własnych poezji (zał.10 zawiera moją unikatową książkę artystyczną z moimi tekstami i muzyką, format A3 oraz z CD)
 3. Jestem współautorem ok. 9 książek, załączam kilka z nich,
  Zał. 11 - „Żoliborski kalejdoskop” - felieton/opowiadanie p.t. „Miejskie, przyrodnicze i psie anegdoty żoliborskie” - na str.56, 196 str., Warszawa 2012, ISBN 978-83-926294-6-7,
  Zał. 12 - „Na pięknym brzegu – Żoliborz, ludzie, historia” - felieton/opowiadanie p.t. „Wspomnienie o księdzu Jerzym Popiełuszce ze szkicem o historii Polski w tle” - na str.122, 272 str., Warszawa 2013, ISBN 978-83-930609-1-7,
  Zał. 13 - „Co było a nie jest. Płynna nowoczesność” - felieton/opowiadanie p.t. „Co było a nie jest (a nawet) zostało zmarnowane...” - na str.139, 168 stron, Warszawa 2013, ISBN 978-83-936868-4-1,
  Zał. 14 - „Nasze Mamy” - opowieść p.t. „”Mirka”, „Miła” - Mirusia – nasza alfa i omega” - na str.123, 270 str., ISBN 978-83-936868-9-6.
 4. jestem autorką i reżyserem dwóch sztuk teatralnych „Oblężenie I” i Oblężenie II” wyreżyserowanych przeze mnie w 1992 r. w Radiowej Trójce jako dwa pełne spektakle z głównymi rolami Krystyny Jandy i Adama Ferency („Oblężenie” - wersja skrócona 1-szej części zostało wydane drukiem w 1990 r.), załączam 2 CD z dwoma spektalami-słuchowiskami do wglądu dla Komisji – zał.15 i zał.16
  Zał. 15Oblężenie – 1 cz. - CD - 1-szy spektakl
  Zał. 16Oblężenie – 2 cz. - CD - 2-gi spektakl
 5. jestem autorką etiudy filmowej zrealizowanej metodą amatorską i nagrodzonej II Nagrodą w Konkursie „Chopin XXI wieku” w 2010 r., oraz
 6. podobnie opracowanego na festiwal scenariuszowo filmu na bazie moich obrazów i różnych pamiętników wojennych p.t. „Powstanie Warszawskie 1944.Wojna” (2007), załączam do ew.wglądu dla Komisji,
  Zał. 17Powstanie Warszawskie 1944. Wojna” - festiwalowe dvd zrealiz. metodą amatorską (ok.47 min.)
 7. skomponowałam kilkadziesiąt autorskich utworów słownomuzycznych wydanych na 12 CD (w tym w trzech dwupłytowych albumach) tłoczonych na rynek, a także wydałam kilkudziesiąt tytułów CD, wypalanych, unikatowych - na różne festiwale (moje wykonania, autorstwo i nagrania otrzymały 13 nagród). Moje utwory słownomuzyczne niejednokrotnie ukazały się w moich „zeszytach kompozytorskich” i m.in. w moich unikatowych książkach artystycznych eksponowanych na międzynarodowych wystawach w Paryżu, niektóre z nich znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum w Paryżu i w Muzeum w Łodzi.
  W 2013 r. wydałam pierwszy w Polsce album dwupłytowy CD w wykonaniu niefrancuskiej solistki – w moim wykonaniu - w jęz.francuskim - z 31 utworami z repertuaru E.Piaf, z okazji 50-tej rocznicy śmierci artystki, p.t. „Nic to nic. Cri du coeur. Je ne regrette rien”, załączam dla Komisji moje przykładowe albumy CD i moje CD,
  Zał. 18 – CD „Ogród Zaklęty – K.K.Baczyńskiego wiersze i piosenki własne”, płyta zgłoszona do Fryderyki 1997,
  Zał. 19 – CD „Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych”, 1997,
  Zał. 20 – CD „Reduta Ordona. Ogród Polski 1” 2001 – III Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2009” z prapremierą polską „Reduty Ordona” A. Mickiewicza do muz.B.Lewtak-Baczyńskiej,
  Zał. 21 – „Album z okazji 100-lecia urodzin Edith Piaf - Nic to nic. Krzyk serca. Je ne regrette rien oraz utwory o Warszawie i inne poetyckie. Utwory z repertuaru Edith Piaf w przekładzie Bogny Lewtak-Baczyńskiej”, 2014/2015,
  Zał. 22 - „Wypominki. Szkice. Bogna Lewtak-Baczyńska. Live” - utwory z rep.E.Demarczyk, Cz.Niemena, L.Długosza, Ł.Prus, z muzyką W.Kilara, St. Moniuszki i in. oraz autorskie i z tekstami B.Lewtak-Baczyńskiej – I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2015”,
  Zał. 23 - „ Być może – 27 utworów z repertuaru Anny German śpiewa Bogna Lewtak-Baczyńska laureatka Międzynarodowego Konkursu Piosenki Francuskiej o Grand Prix Edith Piaf 2015” - I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2015”,
 8. Jestem również autorką ponad 30, nieraz prekursorskich, tłumaczeń utworów słownomuzycznych głównie francuskich np. 21 utworów z repertuaru Edith Piaf (zwieńczone wyróżnieniem specjalnym na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej o Grand Prix Edith Piaf w Krakowie w 2015 r., w Jury konkursu m.in. przyjaciele E.Piaf z Muzeum Edith Piaf z Paryża), wydanych w albumach płytowych na rynek, załączam kopię nagrody – Zał. 32
  Zał. 32Wyróżnienie specjalne na Międzynarodowym Konkursie Piosenki Francuskiej o Grand Prix Edith Piaf, Radio i Filharmonia w Krakowie 2015,
  Ponadto
 9. Jestem autorką 2 i 1/2 aktu (muzyka wraz z librettem) musicalu-opery p.t. Marylin Monroe – Norma Jean” ( w przygotowaniu do wydania od 10 lat).
  Ponadto
 10. posiadam 29 nagród z dziedziny sztuki – 10 nagród międzynarodowych zdobytych za granicą i od Federacji Kultury Francuskiej za malarstwo i rysunek (1986-2015), 13 nagród za nagrania oraz wykonania moich i innych utworów słownomuzycznych (2005-2015), mam 2 nagrody z dziedziny filmu, wśród nich odznaczenie Królewski Order Św.Stanisława (2010-2013), posiadam 2 nagrody literackie w konkursach ogólnopolskich – wyróżnienie za poezję (1991) i I Nagrodę za reportaż (1991), 2 nagrody – wyróżnienie i I Nagroda za treści literackie i historyczne znajdujące się na mojej stronie internetowej, załączam kopię 19 z nich,
  Zał. 24I Nagroda za reportaż w konkursie ogólnopolskim – 1991
  Zał. 25 (trzy strony) – wyróżnienie za poezje w konkursie ogólnopolskim 1991,
  Zał. 26Toile D'Or 2015 od Federation Nationale de la Culture Francaise, 2015,
  Zał. 27 - Toile D'Or 2011 od Federation Nationale de la Culture Francaise, 2011,
  Zał. 28Revelation 2012 – Grand Concours International 2012 – 2012,
  Zał. 29Medal Złoty od Federation Nationale de la Culture Francaise, 1988,
  Zał. 30Medal Srebrny od Federation Nationale de la Culture Francaise, 1987,
  Zał. 31 (dwie strony) – Królewski Order Św. Stanisława za udział (teksty, muzyka) w realiz.filmu „Miła, padnij !” w reż.Mai Baczyńskiej, 2013,
  Zał. 32 - Wyróżnienie specjalne na Międzynarodowym Konkursie Piosenki Francuskiej o Grand Prix Edith Piaf, Radio i Filharmonia w Krakowie 2015,
  Zał. 33I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2015” za dwa alb.CD p.t. „Wypominki. Szkice. Bogna Lewtak-Baczyńska. Live” i „Być może – 27 utworów z repertuaru Anny German śpiewa Bogna Lewtak-Baczyńska laureatka Międzynarodowego Konkursu Piosenki Francuskiej o Grand Prix Edith Piaf 2015”,
  Zał. 34 - I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2014” za alb. CD p.t. „Zapomniane i wyjątkowe pieśni narodowe...”,
  Zał. 35I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2010” za album – cykl 12 CD p.t. „60 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1944. Pieśni Powstania, Pieśni Partyzantów, Pieśni Legionów...”,
  Zał. 36 - I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2008” za promocję historii i obronę dobrego imienia Polski na stronie internetowej,
  Zał. 37 - II Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2013” za CD p.t. „ Pieśni Kresów, żołnierzy Wyklętych...”
  Zał. 38 - II Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2012” za CD „Może visa, może stena...”,
  Zał. 39 - II Nagroda w Konkursie „Chopin XXI wieku” w kategorii filmów, 2011,
  Zał. 40 - III Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2009” za dwa alb.CD :
  1/ „Recital utworów góralskich – z hal i z Legionów”,
  2/ „Reduta Ordona. Ogród Polski 1”, „Reduta Ordona. Ogród Polski 2”,
  Zał. 41 - III Nagroda na XXIX Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów za alb.CD „ Pieśni Kresów, Żołnierzy Wyklętych, Andersa, zamordowanych z list katyńskich”,
  Zał. 42Wyróżnienie na XXII Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów za stronę internetową – za pomysł archiwizacji multimedialnej tradycji rodzinnej,
  Zał.43Wyróżnienie na XIX Festiwalu ZPiT PW – 2009.
 11. Przez 4 lata 1977-1981 pisałam artykuły o wnętrzach do czasopisma „Polska” w edycji na 4 kraje, załączam zaświadczenie,
  Zał. 44 (trzy strony)– zaświadczenie z czasopisma „Polska”
 12. posiadam legitymację autora i tłumacza oraz legitymację prasową Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie A.P.A.J.T.E, załączam kopie,
  Zał. 45kopie dwóch międzynarodowych legitymacji : 1/autora i tłumacza, 2/ dziennikarska,
 13. posiadam statut pokrzywdzonej z Instytutu Pamięci Narodowej, załączam,
  Zał. 46zaświadczenie o statusie pokrzywdzenia Bogny Lewtak-Baczyńskiej z Instytutu Pamięci Narodowej,
 14. załączam publikacje moich wierszy w czasopiśmie „Scena”
  Zał. 47 (dwie strony) - publikacja moich wierszy w czasopiśmie „Scena”
 15. Załączam 3 (trzy) poparcia:
  1. załączam poparcie członka SPP - znanego artysty Feliksa Falka ( z dn. 17.07.2015),
   Zał. 48 – poparcie członka SPP – Feliksa Falka,
  2. załączam poparcie – Pani Katarzyny Boruń-Jagodzińskiej,
   Zał. 49 – poparcie członka SPP – Katarzyny Boruń-Jagodzińskiej,
  3. załączam poparcie – Pani Małgorzaty Karoliny Piekarskiej,
   Zał. 50 – poparcie członka SPP – Małgorzaty Karoliny Piekarskiej.

Jestem z wykształcenia artystką malarką po Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i reżyserem po Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Uprawiane zawody: artysta malarz, autor, kompozytor, reżyser, wykonawca sceniczny.

Spis wydanych i napisanych przeze mnie książek:

 1. Morderca Niepoczętych" - wiersze miłosne i młodzieńcze - dwa tomiki poezji. Zbiór 150 wierszy Bogny Lewtak-Baczyńskiej (wydany z unikalnym malarstwem autorki z okresu dzieciństwa), Warszawa 1990 r. ISBN 83-00-03364-5.
 2. "Oblężenie" - sztuka teatralna Bogny Lewtak-Baczyńskiej. Warszawa 1990 r. ISBN 83-00-03363-7.
 3. "Wybór wierszy z tomu Wiersze Miłosne i Młodzieńcze i z tomu Morderca Niepoczętych" (opatrzony rysunkami i grafikami autorki z lat 1980 i 2007), Warszawa 2007. ISBN 978-83-925565-1-0.
 4. "Wiersze Wieczorne - wiersze dla dzieci", reprint przygotowanej do druku książki z 1980 r., której ilustracje wykonane były przez Bognę Lewtak-Baczyńską na zamówienie KAW do utworów dla dzieci zupełnie innego poety, po odrzuceniu z powodu cenzury politycznej - ilustracji Bogny Lewtak-Baczyńskiej do tych wierszy przez KAW w 1980 r., Bogna Lewtak-Baczyńska napisała do swoich odrzuconych przez redakcję ilustracji własne wiersze dla dzieci i przygotowała z nich edycję do druku. Druku tego doczekała się po 27 latach, Warszawa 2007. ISBN 978-83-925565-5-8.
 5. ''Reduta Ordona. Trzech budrysów. Utwory Adama Mickiewicza do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej, opatrzone wstępem historycznym odwołującym się do walki Polaków o niepodległość. Zeszyt kompozytorski 1. Cykl - Utwory wielkich wieszczów do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej'', z ilustracjami autorki, Warszawa 2007. ISBN 978-83-925565-9-6.
 6. ''Utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej, opatrzone wstępem historycznym odwołującym się do walki Polaków o niepodległość. Zeszyt kompozytorski 3. Cykl - Utwory wielkich wieszczów do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej'', z ilustracjami autorki, Warszawa 2007. ISBN 978-83-925565-2-7.
 7. ''Józef Bohdan Zaleski, Fryderyk Chopin, Wojciech Korneli Stattler, Stanisław Wyspiański, Jan Kochanowski, Leonardo da Vinci do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej. Zeszyt kompozytorski 2 ze wstępem historycznym. Cykl - Utwory wielkich wieszczów do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej'', z ilustracjami autorki, Warszawa 2008. ISBN 978-83-925565-3-4.
 8. Zeszyt kompozytorski 4 (298 stron) z okazji 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 zawierający kompozycje muzyczne Bogny Lewtak-Baczyńskiej do unikalnych utworów dotyczących okresu wojny, grypsów z celi śmierci na Zamku Lubelskim, do jej własnych tekstów opatrzony jej 38 rysunkami i grafikami. Warszawa 2008. ISBN 978-83-925565-7-2 - wyeksponowany we Francji w Paryżu na Salon d'Automne w 2009 r. w sekcji Książka Artystyczna.
 9. Katalog malarstwa, rysunku i grafiki Bogny Lewtak-Baczyńskiej - 149 stron, Warszawa 2008, ISBN 978-83-926732-0-0.
 10. Wybór poezji wraz z reprodukcjami prac plastycznych Bogny Lewtak-Baczyńskiej - 159 stron, Warszawa 2009, ISBN 978-83-926732-2-4.
 11. "O ratowaniu Żydów przez Aleksandra Szucha, Irenę Szuch, Irenę Gumińską, Teresę Lewtak- Stattler, Janusza Szucha. Przeżycia wojenne - Aleksander Szuch. Niektóre dokumenty" - autor, opracowanie graficzne i ilustracje - Bogna Lewtak-Baczyńska - 178 stron, Warszawa 2009, ISBN 978-83- 926732-2-1.
 12. "Kallineczka i jej przyjaciele" - autor, opracowanie graficzne i ilustracje - Bogna Lewtak-Baczyńska - 14 stron, Warszawa 2009, ISBN 978-83-926732-4-8.
 13. "Pour Ceux Qui Passent" - książka artystyczna Bogny Lewtak-Baczyńskiej, zawierająca poezje G.Apollinaire, Verlaine, V.Hugo, zadedykowana ofiarom katastrofy smoleńskiej (w drodze do Katynia) 10.04.2010 r.- Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i Jego Małżonce Marii, Prezydentowi RP na Uchodźctwie - Ryszardowi Kaczorowskiemu i in. oraz Matce autorki - Teresie Lewtak-Stattler - 40 stron, Warszawa 2010, ISBN 978-83-926732-5-5 - książka ekspon. z dużym sukcesem w sekcji Książki Artystycz. we Francji - w Paryżu w Salon d'Automne 2010.
 14. "Histoire de ma rose" - książka artystyczna Bogny Lewtak-Baczyńskiej, 40 stron, Warszawa 2011, ISBN 978-83-926732 - 9 - 3 - książka ekspon. w sekcji Książki Artystycznej we Francji - w Paryżu na Champs Elysees w Salon d'Automne 2011.
 15. "Mon Napoleon.Grand Empereur. L'espoire des Polonais.200 ans ont passe" - książka artystyczna B.Lewtak-Baczyńskiej, 70 stron, W-wa 2012, ISBN 978-83-926732-6-2. - ekspon. we Francji w Salon D' Automne przy Champs Elysees w Paryżu, 2012.
 16. „Zbrodnie ukraińskie w Powstaniu Warszawskim 1944”, Warszawa 2013, 60 stron, ISBN 978-83-926732-7-9.
 17. „Je suis heureuse quand je chante (Edith Piaf)”, Warszawa 2013.
 18. „Artykuły, felietony i materiały ocenzurowane, dopuszczone i nie dopuszczone do druku w latach 2009-2014”, Warszawa 2014, 250 stron, ISBN 978-83-63385-08-8.
 19. „Chansons – texte et musique de Bogna Lewtak-Baczynska”, 116 stron, Warszawa 2014, książka ekspon. w sekcji Książki Artystycznej we Francji - w Paryżu na Champs Elysees w Salon d'Automne 2014, ISBN 978-83-63385-04-0.
 20. „100-eme anniversaire de naissance d'Edith Piaf et inoubliables oeuvres du repertoire d'Edith Piaf et des solistes polonais (les esquisses et 2 albums CD), Warszawa 2015, 48 stron, książka ekspon. w sekcji Książki Artystycznej we Francji - w Paryżu na Champs Elysees w Salon d'Automne 2015, ISBN : 978-83-63385-24-8.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Z poważaniem
Bogna Lewtak-Baczyńska

  Załączniki – 50 (pięćdziesiąt) :
 1. Zał. 1 - „O ratowaniu Żydów przez Aleksandra Szucha...”, 178 str., Warszawa 2009, format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-926732-3-1 – w zbiorach Biblioteki Harvard i Muzeum Oświęcimskiego,
 2. Zał. 2 - „Zbrodnie ukraińskie w Powstaniu Warszawskim 1944...”, 59 str., Warszawa 2013, format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-926732-7-9,
 3. Zał. 3 - „Oblężenie lub zbrodnia w białych rękawiczkach”(scenariusz/sztuka), 27 str.,Warszawa 1990, format A4, ilustr.aut., ISBN 83-00-03363-7,
 4. Zał. 4 - „Artykuły, felietony i materiały ocenzurowane dopuszczone i nie dopuszczone do druku w latach 2009-2014”, 250 str., Warszawa 2014, format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-63385-08-8,
 5. Zał. 5 - „Morderca Niepoczętych i wiersze miłosne i młodzieńcze”, 184 str., Warszawa 1990, format A4, ilustr.aut., ISBN 83-00-03364-5,
 6. Zał. 6 - „Wybór wierszy z tomu „Wiersze Miłosne i Młodzieńcze” z tomu „Morderca Niepoczętych” oraz niektóre piosenki” - 156 str., Warszawa 2009, format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-926732-2-4,
 7. Zał. 7 - „Wiersze wieczorne – wiersze dla dzieci”, 41 str., Warszawa 2007 (reprint z r.1980), format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-925565-5-8,
 8. Zał. 8 - „Kallineczka i jej przyjaciele”, 14 str., Warszawa 2009, format A4, ilustr.aut., ISBN 978-83-926732-4-8,
 9. Zał. 9 - „Histoire de ma rose”, unikatowa książka artystyczna, wystawiana na „Salon d'Automne 2011” w Paryżu i na in.wystawach we Francji, 40 str., format A4 (koszt realizacji 1 egzempl.ok.400 zł), ilustr.aut., ISBN 978-83-926732-9-3,
 10. Zał. 10 - „Les chansons – texte et musique de Bogna Lewtak-Baczyńska” wraz z CD „Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych”, unikatowa książka artystyczna, wystawiana na „Salon d'Automne 2014” w Paryżu, 116 str., format A3 (koszt realizacji 1 egzempl.od 800 do 1000 zł), ilustr.aut., ISBN 978-83-63385-04-0,
 11. Zał. 11 - „Żoliborski kalejdoskop” - felieton/opowiadanie p.t. „Miejskie, przyrodnicze i psie anegdoty żoliborskie” - na str.56, 196 str., Warszawa 2012, ISBN 978-83-926294-6-7,
 12. Zał. 12 - „Na pięknym brzegu – Żoliborz, ludzie, historia” - felieton/opowiadanie p.t. „Wspomnienie o księdzu Jerzym Popiełuszce ze szkicem o historii Polski w tle” - na str.122, 272 str., Warszawa 2013, ISBN 978-83-930609-1-7,
 13. Zał. 13 - „Co było a nie jest. Płynna nowoczesność” - felieton/opowiadanie p.t. „Co było a nie jest (a nawet) zostało zmarnowane...” - na str.139, 168 stron, Warszawa 2013, ISBN 978-83-936868-4-1,
 14. Zał. 14 - „Nasze Mamy” - opowieść p.t. „”Mirka”, „Miła” - Mirusia – nasza alfa i omega” - na str.123, 270 str., ISBN 978-83-936868-9-6.
 15. Zał. 15Oblężenie – 1 cz. - CD - 1-szy spektakl
 16. Zał. 16Oblężenie – 2 cz. - CD - 2-gi spektakl
 17. Zał. 17Powstanie Warszawskie 1944. Wojna” - festiwalowe dvd zrealiz. metodą amatorską (ok.47 min.)
 18. Zał. 18 – CD „Ogród Zaklęty – K.K.Baczyńskiego wiersze i piosenki własne”, płyta zgłoszona do Fryderyki 1997,
 19. Zał. 19 – CD „Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych”, 1997,
 20. Zał. 20 – CD „Reduta Ordona. Ogród Polski 1” 2001 – III Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2009” z prapremierą polską „Reduty Ordona” A. Mickiewicza do muz.B.Lewtak-Baczyńskiej,
 21. Zał. 21 – „Album z okazji 100-lecia urodzin Edith Piaf - Nic to nic. Krzyk serca. Je ne regrette rien oraz utwory o Warszawie i inne poetyckie. Utwory z repertuaru Edith Piaf w przekładzie Bogny Lewtak-Baczyńskiej”, 2014/2015,
 22. Zał. 22 - „Wypominki. Szkice. Bogna Lewtak-Baczyńska. Live” - utwory z rep.E.Demarczyk, Cz.Niemena, L.Długosza, Ł.Prus, z muzyką W.Kilara, St. Moniuszki i in. oraz autorskie i z tekstami B.Lewtak-Baczyńskiej – I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2015”,
 23. Zał. 23 - „ Być może – 27 utworów z repertuaru Anny German śpiewa Bogna Lewtak-Baczyńska laureatka Międzynarodowego Konkursu Piosenki Francuskiej o Grand Prix Edith Piaf 2015” - I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2015”,
 24. Zał. 24I Nagroda za reportaż w konkursie ogólnopolskim – 1991
 25. Zał. 25 (trzy strony) – wyróżnienie za poezje w konkursie ogólnopolskim 1991,
 26. Zał. 26Toile D'Or 2015 od Federation Nationale de la Culture Francaise, 2015,
 27. Zał. 27 - Toile D'Or 2011 od Federation Nationale de la Culture Francaise, 2011,
 28. Zał. 28Revelation 2012 – Grand Concours International 2012 – 2012,
 29. Zał. 29Medal Złoty od Federation Nationale de la Culture Francaise, 1988,
 30. Zał. 30Medal Srebrny od Federation Nationale de la Culture Francaise, 1987,
 31. Zał. 31 (dwie strony) – Królewski Order Św. Stanisława za udział (teksty, muzyka) w realiz.filmu „Miła, padnij !” w reż.Mai Baczyńskiej, 2013,
 32. Zał. 32 - Wyróżnienie specjalne na Międzynarodowym Konkursie Piosenki Francuskiej o Grand Prix Edith Piaf, Radio i Filharmonia w Krakowie 2015,
 33. Zał. 33I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2015” za dwa alb.CD p.t. „Wypominki. Szkice. Bogna Lewtak-Baczyńska. Live” i „Być może – 27 utworów z repertuaru Anny German śpiewa Bogna Lewtak-Baczyńska laureatka Międzynarodowego Konkursu Piosenki Francuskiej o Grand Prix Edith Piaf 2015”,
 34. Zał. 34 - I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2014” za alb. CD p.t. „Zapomniane i wyjątkowe pieśni narodowe...”,
 35. Zał. 35I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2010” za album – cykl 12 CD p.t. „60 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1944. Pieśni Powstania, Pieśni Partyzantów, Pieśni Legionów...”,
 36. Zał. 36 - I Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2008” za promocję historii i obronę dobrego imienia Polski na stronie internetowej,
 37. Zał. 37 - II Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2013” za CD p.t. „ Pieśni Kresów, żołnierzy Wyklętych...”
 38. Zał. 38 - II Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2012” za CD „Może visa, może stena...”,
 39. Zał. 39 - II Nagroda w Konkursie „Chopin XXI wieku” w kategorii filmów, 2011,
 40. Zał. 40 - III Nagroda na Festiwalu „Polskie Ojczyzny 2009” za dwa alb.CD :
  1/ „Recital utworów góralskich – z hal i z Legionów”,
  2/ „Reduta Ordona. Ogród Polski 1”, „Reduta Ordona. Ogród Polski 2”,
 41. Zał. 41 - III Nagroda na XXIX Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów za alb.CD „ Pieśni Kresów, Żołnierzy Wyklętych, Andersa, zamordowanych z list katyńskich”,
 42. Zał. 42Wyróżnienie na XXII Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów za stronę internetową – za pomysł archiwizacji multimedialnej tradycji rodzinnej,
 43. Zał.43Wyróżnienie na XIX Festiwalu ZPiT PW – 2009.
 44. Zał. 44 (trzy strony)– zaświadczenie z czasopisma „Polska”
 45. Zał. 45kopie dwóch międzynarodowych legitymacji : 1/autora i tłumacza, 2/ dziennikarska,
 46. Zał. 46zaświadczenie o statusie pokrzywdzenia Bogny Lewtak-Baczyńskiej z Instytutu Pamięci Narodowej,
 47. Zał. 47 (dwie strony) - publikacja moich wierszy w czasopiśmie „Scena”
 48. Zał. 48 – poparcie członka SPP – Feliksa Falka,
 49. Zał. 49 – poparcie członka SPP – Katarzyny Boruń-Jagodzińskiej,
 50. Zał. 50 – poparcie członka SPP – Małgorzaty Karoliny Piekarskiej.